Sökning: "organisatorisk förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden organisatorisk förändring.

 1. 1. Chefsrörlighet och organisatorisk förändring

  Detta är en avhandling från Uppsala: Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leif Arnesson; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärande i organisationer : professionella yrkesutövares strategier vid organisatorisk förändring

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Otto Granberg; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is a study on the professional practice in knowledge organization in the public services. The empirical study deals with the strategies and learning processes developed by the professionals when their units transfer from appropriation financing to performance financing (client-contractor model). LÄS MER

 3. 3. Varför blev det (bara) en? En studie av en offentlig marknad i förändring

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Olga Yttermyr; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Quasi-markets; public sector; organizational change; process study; market structure; Offentlig marknad; offentlig sektor; organisatorisk förändring; processtudie; marknadsstruktur;

  Sammanfattning : De senaste två decennierna har forskare i Sverige och andra länder riktat allt större intresse mot offentliga marknader. Sådana organisatoriska arrangemang skapas runtom i svenska kommuner. Den här studien är en longitudinell studie av en process där en offentlig marknad för grundskoleutbildning skapas och utvecklas i en svensk kommun. LÄS MER

 4. 4. Exploring organizational translation A case study of changes toward Lean Production

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jostein Langstrand; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organizational change; Lean Production; Organizational translation; Organisatorisk förändring; lean; organisatorisk översättning;

  Sammanfattning : Lean Production has received massive attention during recent years, and many organizations attempt to introduce it with an ambition to reach the radical improvement effects that are promised in the popular management literature. However, introducing a management concept can be a very challenging task, and research has shown that the majority of such initiatives fail. LÄS MER

 5. 5. Change in the cage Exploring an organisaitonal field: Sweden's biofuel region

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Christopher Nicol; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Institutional theory; organisational field change; institutional forces; structuration processes; triggers for change; Institutionell teori; organisatorisk fält förändring; institutionella krafter; struktureringsteori; processer; utlösare av förändring; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This Ph.D. thesis seeks to better understand how change occurs within a group of organisations. Aiming to make a contribution to institutional theory, it brings together three main schools, namely: old, new and neoinstitutionalism, in an integrative approach for understanding organisational field change. LÄS MER