Sökning: "följsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet följsamhet.

 1. 1. Betydelsen av personlighet och uppfattning om läkemedel för följsamhet till astmamedicinering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Maria Emilsson; Högskolan Väst.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; astmakontroll; följsamhet; hälsorelaterad livskvalitet; personlighet; uppfattning; läkemedel; astma; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : En okontrollerad astma kan leda till komplikationer i lungor och luftvägar. Astma kan kontrolleras med läkemedelsbehandling men fullständig astmakontroll uppnås inte alltid. Den vanligaste orsaken till att astmakontrollen inte uppnås är brister i följsamheten till astmamedicinering. LÄS MER

 2. 2. Läkemedel och följsamhet - Studier ur ett allmänmedicinskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Bertil Hagström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patient compliance; general practice; medication; pharmacy; prescription; primary health care; risk factors; chronic disease; illness; prevention.;

  Sammanfattning : The thesis is based on four studies illuminating from different perspectives the problem of compliance with medication. The research arises from the fact that more and more drugs are prescribed to patients thereby leading to problems with compliance. LÄS MER

 3. 3. Depåneuroleptika på gott och ont : patienters och sjuksköterskors erfarenheter av långtidsbehandling i psykiatrisk öppenvård

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Occupational Therapy and Elderly Care Research (NEUROTEC)

  Författare :Bodil Svedberg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attitude; autonomy; compliance; depot neuroleptics; interaction; nurse; patient Attityd; autonomi; depåneuroleptika; följsamhet; samspel; sjuksköterska; patient;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and describe how patients and nurses experience long-term treatment with depot neuroleptics given by injections and their interactions with each other. Moreover the intention was to gain an insight into how common depot treatment is by delineating occurrence of schizophrenia and other psychotic disorders. LÄS MER

 4. 4. Olycksfallsrisker i barnets hemmiljö : fokus på skållskador

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Carlsson; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Medicine; accident; burns; child; compliance; intervention; prevention; scalds;

  Sammanfattning : The overall aim of this licentiate thesis was to increase the knowledge about children’s (0–6 years old) exposure to accidents in the home environment through parents’ opinions about accidents and parents’ self-reported compliance with precautions. Data were collected from parents of 10-month-old children who answered a questionnaire. LÄS MER

 5. 5. Treatment adherence in Asthma and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Personality traits, Beliefs about medication and Illness perception

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Emilsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan Väst.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ADHD; adherence; asthma; beliefs about medication; illness perception; personality; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Följsamhet till läkemedelsbehandling vid astma och ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är viktigt eftersom optimal behandling kan förebygga allvarliga och livslånga konsekvenser. Flera faktorer som påverkar följsamhetsbeteendet har tidigare identifierats exempelvis ekonomiska faktorer, men vikten av personlighetsdrag, uppfattning om läkemedel och sjukdomsuppfattning har tidigare inte undersökts tillräckligt. LÄS MER