Sökning: "följsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet följsamhet.

 1. 1. Betydelsen av personlighet och uppfattning om läkemedel för följsamhet till astmamedicinering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Maria Emilsson; Högskolan Väst.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; astmakontroll; följsamhet; hälsorelaterad livskvalitet; personlighet; uppfattning; läkemedel; astma; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : En okontrollerad astma kan leda till komplikationer i lungor och luftvägar. Astma kan kontrolleras med läkemedelsbehandling men fullständig astmakontroll uppnås inte alltid. Den vanligaste orsaken till att astmakontrollen inte uppnås är brister i följsamheten till astmamedicinering. LÄS MER

 2. 2. Läkemedel och följsamhet - Studier ur ett allmänmedicinskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Bertil Hagström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; patient compliance; general practice; medication; pharmacy; prescription; primary health care; risk factors; chronic disease; illness; prevention.;

  Sammanfattning : The thesis is based on four studies illuminating from different perspectives the problem of compliance with medication. The research arises from the fact that more and more drugs are prescribed to patients thereby leading to problems with compliance. LÄS MER

 3. 3. Olycksfallsrisker i barnets hemmiljö : fokus på skållskador

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Carlsson; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Medicine; accident; burns; child; compliance; intervention; prevention; scalds;

  Sammanfattning : The overall aim of this licentiate thesis was to increase the knowledge about children’s (0–6 years old) exposure to accidents in the home environment through parents’ opinions about accidents and parents’ self-reported compliance with precautions. Data were collected from parents of 10-month-old children who answered a questionnaire. LÄS MER

 4. 4. Att förstå patienters bristande deltagande i individualiserat rehabiliteringsprogram

  Detta är en avhandling från Institutionen för hälsa och samhälle

  Författare :Lena Oldfors Engström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adherence; Compliance; Gender perspective; Health-care provider patient relationship; Physiotherapy; Longstanding pain; Primary health care; Health Locus of Control; Health Belief; Patient perspective; Qualitative inquiry; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Physiotherapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Sjukgymnastik fysioterapi;

  Sammanfattning : The aim of this investigation was to elucidate and describe those patients who had discontinued their participation and/or paticipated infrequently in physiotherapy treatment based on their own activity and responsibility. The ambition was to understand the phenomenon of compliance/adherence from various perspectives in behavioural as well as social science. LÄS MER

 5. 5. Systemic Lupus Erythematosus, with focus on vascular wall changes, cardiac risk-factor awareness and cardiovascular events

  Detta är en avhandling från Section of Rheumatology

  Författare :Christine Bengtsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; microvascular reactivity; arteria stiffness; cardiac risk factors; Cardiovascular event; SLE;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA Systemisk Lupus Erytematosus (SLE) är en kronisk inflammatorisk system sjukdom. Sjukdomen yttrar sig med stor variation, både avseende vilka organ områden och med vilken intensitet olika organ kan bli engagerade. LÄS MER