DNA release in fed-batch cultures of Escherichia coli : mechanisms consequences

Författare: Andreas Castan; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.