The Interrelatedness of Environment Technology and Structure : A Study of Differentiation and Integration in Banking

Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.