Asymmetries : Conceptualizing Environmental Inequalities as Ecological Debt and Ecologically Unequal Exchange

Sammanfattning: I centrum för denna sammanläggningsavhandling, som består av sex artiklar och ett introduktionskapitel, står koncepten ekologisk skuld, klimatskuld, ekologiskt ojämnt utbyte och ojämn appropriering av kolsänkor. Begreppens idéhistoria och politiska historia spåras bakåt till miljörättviserörelsen, ekologisk ekonomi och neo-marxistisk ekonomi. De utvecklas konceptuellt och länkas samman analytiskt genom ett lager-flödeperspektiv.Särskild uppmärksamhet ägnas åt klimatskuld, så som det används av klimaträttviserörelsen. Dess uppfattningar om klimatskuld identifieras, de normativa utgångspunkterna testas och klimatskuld kvantifieras som bestående av både en utsläppsskuld och en anpassningsskuld.Den sista texten fokuserar på en historisk fallstudie, där en metod för att mäta ekologiskt ojämnt utbyte – ”time-space appropriation” – används för att diskutera centrum och periferi i det tidigmoderna världssystemet; resultatet indikerar en sinocentrisk världsekonomi. Avsnitt om kritisk realism och blandade metoder (”mixed methods”) i introduktionskapitlet positionerar avhandlingen teoretiskt och metodologiskt. Koncepten i centrum för avhandlingen syntetiseras ihop till vad som kallas ”ecological-economic asymmetries approach”. Vidare undersöks möjligheterna att basera denna ”approach” på ekologisk marxism och historisk-geografisk materialism, och en möjlig, framtida forskningsstrategi skisseras.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)