Sökning: "stroke"

Visar resultat 1 - 5 av 689 avhandlingar innehållade ordet stroke.

 1. 1. Recurrent stroke risk factors, predictors and prognosis

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Johanna Pennlert; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; risk factors; atrial fibrillation; anticoagulant; antiplatelet; intracerebral hemorrhage; stroke recurrence; socioeconomic status; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Background Many risk factors for stroke are well characterized and might, at least to some extent, be similar for first-ever stroke and for recurrent stroke events. However, previous studies have shown heterogeneous results on predictors and rates of stroke recurrence. LÄS MER

 2. 2. Aspects on stroke outcome survival, functional status, depression and sex differences in Riks-Stroke, the National Quality Register for Stroke Care

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Marie Eriksson; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; stroke; stroke outcome; registry; sex differences; case fatality; functional recovery; depression; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin;

  Sammanfattning : Stroke is a major cause of death and disability worldwide. In Sweden, about 30 000 strokes occur each year. The aim of this thesis was to analyse survival, functional outcome and self-reported depression after stroke, and to explore possible differences between men and women in stroke care and outcome. LÄS MER

 3. 3. Stroke care in Sweden Hospital care and patient follow-up based on Riks-Stroke, the National Quality Register for Stroke Care

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Eva-Lotta Glader; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke care; quality register; routine clinical practice; validation; sex differences; stroke units; atrial fibrillation; oral anticoagulants; post-stroke fatigue;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Perspectives on post-stroke stroke care and outcomes. Analyses based on the 1-year follow-up from Riksstroke

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Teresa Ullberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; functional outcome; secondary prevention; follow-up; case-fatality; socio-economy;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Functioning after stroke An application of the International Classification of Functioning,Disability and Health (ICF)

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Beatrix Algurén; Högskolan i Jönköping.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessment; disability; functioning; health-related quality of life; ICF; longitudinal; multidisciplinary; Rasch; stroke; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Objective. The overall aim of this thesis was to evaluate the biopsychosocial consequences after stroke and test the validity of the ICF Core Sets for Stroke during one year post-stroke.Material and Methods. LÄS MER