Sökning: "political meetings"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden political meetings.

 1. 1. The "Other" Recreated. A Relational Approach to East-West Negotiations

  Detta är en avhandling från Erika Svedberg, Department of Political Science, Box 52, Lund University, 221 00 Lund, Sweden

  Författare :Erika Svedberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; East-West; Political and administrative sciences; Cooperation; negotiation; mirror image; sovietology; objectivity; relational; feminist IR; masculinities; self-reflection; intercultural communication; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : Studien presenterar en relationell ansats till förhandlingar, dvs en förhandlingsanalys i vilken relationerna mellan aktörerna står i centrum. Det innebär att istället för att se till enskilda förhandlares strategier etc, läggs tonvikten vid att förstå interaktionen mellan förhandlarna. LÄS MER

 2. 2. Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i Helsingborg

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Jan Fredriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; political culture; political trust; Political ethnology; political competence; doing politics; politics and modernity; political field; phenomenology; politician’s identity; political identity; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Political Culture and Social Engagement. An ethnological study of everyday parliamentary life in Helsingborg. The goal of my thesis is to, by examining foundational features which support political culture, make visible prerequisites for political engagement. Using diverse everyday situations, the thesis describes how one “does” politics. LÄS MER

 3. 3. Planering för framsteg och gemenskap: om den kommunala utvecklingsplaneringens idémässiga förutsättningar

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Dalia Mukhtar-Landgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legitimacy; Planning; municipality; Sweden; development; progress; community; rationality; homogenity; heterogenity; place marketing; urban renewal;

  Sammanfattning : What are the discursive pre-conditions for planning? In this dissertation the author analyzes and critically assesses the assumptions which underlie our thinking about planning. This is done in an analysis of firstly, how planning is legitimized, and secondly, what consequences these forms of legitimation have for planning theory as well as for planning as a political practice. LÄS MER

 4. 4. The intelligence discourse the Swedish military intelligence (MUST) as a producer of knowledge

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Gunilla Eriksson; Gunilla Eriksson [Engvall]; Försvarshögskolan.; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap; intelligence; intelligence analysis; knowledge; social practice; discursive practice; discourse; logic of appropriateness; Denkstil; Denkkollektiv; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The Swedish Military Intelligence and Security Directorate (MUST) is a producer of knowledge, a knowledge that is fundamental for decisionmaking in foreign and security policy. The intelligence knowledge production is often held as objective, value neutral, and with the intention of ‘speaking truth onto power’. LÄS MER

 5. 5. Essays on Development Policy and the Political Economy of Conflict

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Miri Stryjan; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development Economics; Political Economics; Electoral processes; Political selection; Community driven development; Conflict; Political Elites; Community Meetings; Rainfall; Microfinance; Savings; Credit contract structure; Business growth; SMEs; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : Electoral Rules and Leader Selection: Experimental Evidence from Ugandan Community Groups. Despite a large body of work documenting how electoral systems affect policy outcomes, less is known about their impact on leader selection. LÄS MER