Sökning: "environmental illness"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden environmental illness.

 1. 1. Adoption studies on psychiatric illness epidemiological, environmental and genetic aspects

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anne-Liis von Knorring; Umeå universitet.; [1983]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adoption; adoption outcome; psychiatric illness; gene-environment; early experience; somatoform disorders; affective disorders; substance abuse; sick-leave;

  Sammanfattning : The aim of this study is to evaluate the outcome of adoptions and to study the gene-environment influences on psychiatric illness as well as sick-leave patterns. The material consists of 2 966 adopted persons born between 1917 and 1949, their 5 932 adoptive parents and 5 438 identified biological parents. LÄS MER

 2. 2. Subjective annoyance attributed to electrical equipments and smells - Epidemiology and stress physiology

  Detta är en avhandling från Department of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

  Författare :Frida Eek; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; environmental intolerance; IEI; epidemiology; diabetology; secreting systems; Endocrinology; cortisol; stress; sekretion; Endokrinologi; Public health; diabetologi; Folkhälsa; epidemiologi; Occupational health; Yrkesmedicin; industrial medicine; arbetsmiljömedicin; Environmental health; Miljömedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utbredningen av besvär som attribueras till elektrisk utrustning respektive kemikalielukter och andra odörer är ännu ej till fullo fastställd. Vidare saknas kunskap om eventuella bakomliggande faktorer för dessa besvärs uppkomst. LÄS MER

 3. 3. The housing environment of people with severe mental illness

  Detta är en avhandling från Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola

  Författare :Elizabeth Marcheschi; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Supported housing facilities; people with severe mental illness; multi-place analysis; physical-environment affordances; social climate; social interactions; place attachment; quality of life;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bostäder med särskild service som upplevs ge möjlighet till socialt umgänge, avskildhet och återhämtning har positiva effekter på livskvaliteten hos människor med psykisk funktionsnedsättning. Vidare visar resultaten från denna avhandling att den visuella upplevelsen av miljön och upplevelsen av hemlikhet är betydelsefulla för att etablera en stödjande atmosfär. LÄS MER

 4. 4. Biomarkers of aromatic isocyanates in exposed workers

  Detta är en avhandling från Divison of Occupational and Environmental Medicine and Psychiatric Epidemiology

  Författare :Pernilla Lind; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adducts; biomarkers; exposure; occupational; methylenediphenyl diisocyanate; toluene diisocyanate; amines; isocyanates; polyurethane; Gas chromatography; mass spectrometry; Occupational health; industrial medicine; Yrkesmedicin; arbetsmiljömedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Isocyanater är en grupp kemiska ämnen som används vid tillverkning av polyuretanplast (PUR). PUR ingår bland annat i färg, lim, lack och skumgummi, vilka förekommer i många olika produkter i vår miljö. Produktionen och användningen av PUR-produkter ökar. LÄS MER

 5. 5. Office work and physical factors health aspects of electromagnetic fields and light

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet och Arbetslivsinstitutet

  Författare :Monica Sandström; Umeå universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Facial skin symptoms; office illness; electrical hypersensitivity; physical environment; flicker; jitter; neurophysiological effects;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to increase our knowledge of the physical environment of office workers with special focus on electromagnetic fields and to address the question of whether electromagnetic fields can directly or indirectly contribute to symptoms or discomfort among video display terminal ( VDT) workers. Furthermore, we have measured light modulation from various commonly used light sources in laboratory conditions and, as a second step, used modulated light as stimulus for provocation of neurophysiological responses in persons with perceived “electrical hypersensitivity” (EHS). LÄS MER