Sökning: "Medical Imaging"

Visar resultat 16 - 20 av 1200 avhandlingar innehållade orden Medical Imaging.

 1. 16. SPECT Imaging using Pinhole Collimation : System Design and Simulation Studies for Pre-Clinical and Clinical Imaging

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Medical Radiation Physics

  Författare :Mikael Peterson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-09]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pinhole SPECT tomography; Nuclear medicine imaging; Monte Carlo-based image reconstruction;

  Sammanfattning : Nuklearmedicinsk bildtagning med hjälp av radiofarmaka är ett viktigt verktyg för att studera biologiska processer och humansjukdomar. Bildtagning sker ofta med en detektor i kombination med en kollimator. En typ av kollimering är pinnhålskollimering, där ett pinnhål i ett opakt material placeras mellan en källa och en detektor. LÄS MER

 2. 17. Chewing gum and human hair as retrospective dosimeters

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Axel Israelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Retrospective dosimeters are sometimes needed after radiological/nuclear (RN) exposures to determine the doses to individuals. Conventional dosimeters may not be at hand or may not be applicable calling for alternative materials. LÄS MER

 3. 18. Studies of radioactive cisplatin (191Pt) for tumour imaging and therapy

  Detta är en avhandling från Radiaiton Physics, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Johan Areberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cytology; mice; in vitro; gamma camera; tumour imaging; platinum pharmacokinetics; cisplatin; radioactive; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Sammanfattning : A radioactive variant of the cytostatic agent cis-dichlorodiammineplatinum(II), cisplatin, was synthesised from 191PtCl4. The 191Pt-cisplatin was found to be a sterile product of high radionuclide, radiochemical and chemical purity. LÄS MER

 4. 19. Image Processing for Quantitative Scintillation-Camera Imaging. Application to Radionuclide Therapy

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Katarina Sjögreen Gleisner; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tomografi; radiologi; Klinisk fysiologi; medical instrumentation; tomography; radiology; 131-I; Clinical physics; SPECT; conjugate-view; volume quantification; activity quantification; image registration; image segmentation; medicinsk instrumentering; Nuclear medicine; radiobiology; Nukleärmedicin; radiobiologi; Radiopharmaceutical technology; Radiofarmaceutisk teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Behandling med radionuklidterapi baseras på radioaktiva läkemedel, d.v.s. läkemedel som i sig består av ett radioaktivt ämne, eller som kopplats till en radionuklid. LÄS MER

 5. 20. Live Single Cell Imaging and Analysis Using Microfluidic Devices

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mohammad Ali Khorshidi; KTH.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Single cell analysis; time-lapse fluorescence imaging; automated image analysis; microwell; droplet microfluidics; NK cells; single cell tracking; migration behavior analysis; cell-cell interaction; optical microscopy; image analysis; image processing; microfluidics; immune cells; tracking; counting; morphology analysis;

  Sammanfattning : Today many cell biological techniques study large cell populations where an average estimate of individual cells’ behavior is observed. On the other hand, single cell analysis is required for studying functional heterogeneities between cells within populations. LÄS MER