Sökning: "Medical Imaging"

Visar resultat 6 - 10 av 1200 avhandlingar innehållade orden Medical Imaging.

 1. 6. The Balanced Electromagnetic Separation Transducer for Bone Conduction Audiometry and Hearing Rehabilitation

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Karl-Johan Fredén Jansson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; demagnetization; image artifact; magnetic resonance imaging; bone vibrator; balanced electromagnetic separation transducer; magnetically induced torque; retention magnet; bone conduction;

  Sammanfattning : Hearing via air conduction (AC) and bone conduction (BC) are attributed to bethe natural ways of conducting sound to the cochlea. With AC hearing, air pressurevariations are transmitted to the cochlea via the ear canal, whereas with BChearing, sound vibrations are transmitted through the skull bone to the cochlea. LÄS MER

 2. 7. The Non-Invasive Liver Biopsy Determining Hepatic Function in Diffuse and Focal LiverDisease

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mikael Forsgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Region Östergötland.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The liver is one of the largest organs within the human body and it handles many vital tasks such as nutrient processing, toxin removal, and synthesis of important proteins. The number of people suffering from chronic liver disease is on the rise, likely due to the present ‘western’ lifestyle. LÄS MER

 3. 8. Assessment of microvascular and metabolic responses in the skin

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Iredahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The general aim of this project was to develop experimental in vivo models that allow for minimally invasive investigations of responses in the skin to microvascular and metabolic provocations. The cutaneous microvasculature has emerged as a valuable model and been proposed to mirror the microcirculation in other organs. LÄS MER

 4. 9. Efficient Medical Volume Visualization An Approach Based on Domain Knowledge

  Detta är en avhandling från Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Claes Lundström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Scientific Visualization; Medical Imaging; Computer Graphics; Volume Rendering; Transfer Function; Level-of-detail; Fuzzy Classification; Uncertainty Visualization; Virtual Autopsies; TECHNOLOGY Other technology Medical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Direct Volume Rendering (DVR) is a visualization technique that has proved to be a very powerful tool in many scientific visualization applications. Diagnostic medical imaging is one domain where DVR could provide clear benefits in terms of unprecedented possibilities for analysis of complex cases and highly efficient work flow for certain routine examinations. LÄS MER

 5. 10. Preclinical Molecular Imaging using Multi-Isotope Digital Autoradiography - Techniques and Applications

  Detta är en avhandling från Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Örbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autoradiography; Radioimmunotherapy; Antibodies; Molecular Imaging; Multi-Radionuclide Imaging; Silicon-strip detector;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bildgivande system har en allt mer framträdande roll inom sjukvård och medicinsk forskning. En del av dessa system fungerar genom att en patient eller ett försöksdjur injiceras med ett läkemedel märkt med ett radioaktivt ämne, och sedan mäts den strålning som detta ämne avger för att skapa en bild av var ämnet, och därmed läkemedlet, befinner sig. LÄS MER