Sökning: "Medical Imaging"

Visar resultat 6 - 10 av 794 avhandlingar innehållade orden Medical Imaging.

 1. 6. Efficient Medical Volume Visualization An Approach Based on Domain Knowledge

  Detta är en avhandling från Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Claes Lundström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Scientific Visualization; Medical Imaging; Computer Graphics; Volume Rendering; Transfer Function; Level-of-detail; Fuzzy Classification; Uncertainty Visualization; Virtual Autopsies; TECHNOLOGY Other technology Medical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Direct Volume Rendering (DVR) is a visualization technique that has proved to be a very powerful tool in many scientific visualization applications. Diagnostic medical imaging is one domain where DVR could provide clear benefits in terms of unprecedented possibilities for analysis of complex cases and highly efficient work flow for certain routine examinations. LÄS MER

 2. 7. Preclinical Molecular Imaging using Multi-Isotope Digital Autoradiography - Techniques and Applications

  Detta är en avhandling från Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Örbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autoradiography; Radioimmunotherapy; Antibodies; Molecular Imaging; Multi-Radionuclide Imaging; Silicon-strip detector;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bildgivande system har en allt mer framträdande roll inom sjukvård och medicinsk forskning. En del av dessa system fungerar genom att en patient eller ett försöksdjur injiceras med ett läkemedel märkt med ett radioaktivt ämne, och sedan mäts den strålning som detta ämne avger för att skapa en bild av var ämnet, och därmed läkemedlet, befinner sig. LÄS MER

 3. 8. Imaging and modeling the cardiovascular system

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Elira Maksuti; KTH.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk teknologi; Medical Technology; Cardiac pumping; diastolic function; hemodynamics; modeling; simulation; arterial stiffness; ultrasound; shear wave elastography.;

  Sammanfattning : Understanding cardiac pumping function is crucial to guiding diagnosis, predicting outcomes of interventions, and designing medical devices that interact with the cardiovascular system.  Computer simulations of hemodynamics can show how the complex cardiovascular system is influenced by changes in single or multiple parameters and can be used to test clinical hypotheses. LÄS MER

 4. 9. Nano-Engineered Contrast Agents Toward Multimodal Imaging and Acoustophoresis

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Satya V.V.N. Kothapalli; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Nano-engineered microbubbles; SPION nanoparticles; Acoustic characterization of MBs; Fracturing mechanism of MBs; Opto-acoustics; Acoustophoresis; Physics; Fysik; Järnvägsgruppen - Ljud och vibrationer; Järnvägsgruppen - Ljud och vibrationer; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Diagnostic ultrasound (US) is safer, quicker and cheaper than other diagnostic imaging modalities. Over the past two decades, the applications of US imaging has been widened due to the development of injectable, compressible and encapsulated microbubbles (MBs) that provide an opportunity to improve conventional echocardiographic imaging, blood flow assessment and molecular imaging. LÄS MER

 5. 10. Imaging imagining actions

  Detta är en avhandling från Umeå : Integrativ medicinsk biologi

  Författare :CJ Olsson; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mental training; motor training; novices; imaging; athletes; fMRI; internal imagery; motor representation; brain systems; practice; learning; transfer; active; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi;

  Sammanfattning : Mental training has been studied extensively for the past century but we are still not completely sure how it affects brain and behavior. The aim of this doctoral thesis was to examine one aspect of mental training i.e. motor imagery. LÄS MER