Sökning: "Medical Imaging"

Visar resultat 6 - 10 av 808 avhandlingar innehållade orden Medical Imaging.

 1. 6. Assessment of microvascular and metabolic responses in the skin

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Fredrik Iredahl; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The general aim of this project was to develop experimental in vivo models that allow for minimally invasive investigations of responses in the skin to microvascular and metabolic provocations. The cutaneous microvasculature has emerged as a valuable model and been proposed to mirror the microcirculation in other organs. LÄS MER

 2. 7. Efficient Medical Volume Visualization An Approach Based on Domain Knowledge

  Detta är en avhandling från Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Claes Lundström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Scientific Visualization; Medical Imaging; Computer Graphics; Volume Rendering; Transfer Function; Level-of-detail; Fuzzy Classification; Uncertainty Visualization; Virtual Autopsies; TECHNOLOGY Other technology Medical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik;

  Sammanfattning : Direct Volume Rendering (DVR) is a visualization technique that has proved to be a very powerful tool in many scientific visualization applications. Diagnostic medical imaging is one domain where DVR could provide clear benefits in terms of unprecedented possibilities for analysis of complex cases and highly efficient work flow for certain routine examinations. LÄS MER

 3. 8. Preclinical Molecular Imaging using Multi-Isotope Digital Autoradiography - Techniques and Applications

  Detta är en avhandling från Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Örbom; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autoradiography; Radioimmunotherapy; Antibodies; Molecular Imaging; Multi-Radionuclide Imaging; Silicon-strip detector;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bildgivande system har en allt mer framträdande roll inom sjukvård och medicinsk forskning. En del av dessa system fungerar genom att en patient eller ett försöksdjur injiceras med ett läkemedel märkt med ett radioaktivt ämne, och sedan mäts den strålning som detta ämne avger för att skapa en bild av var ämnet, och därmed läkemedlet, befinner sig. LÄS MER

 4. 9. Imaging and modeling the cardiovascular system

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Elira Maksuti; KTH.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicinsk teknologi; Medical Technology; Cardiac pumping; diastolic function; hemodynamics; modeling; simulation; arterial stiffness; ultrasound; shear wave elastography.;

  Sammanfattning : Understanding cardiac pumping function is crucial to guiding diagnosis, predicting outcomes of interventions, and designing medical devices that interact with the cardiovascular system.  Computer simulations of hemodynamics can show how the complex cardiovascular system is influenced by changes in single or multiple parameters and can be used to test clinical hypotheses. LÄS MER

 5. 10. Nano-Engineered Contrast Agents Toward Multimodal Imaging and Acoustophoresis

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Satya V.V.N. Kothapalli; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Nano-engineered microbubbles; SPION nanoparticles; Acoustic characterization of MBs; Fracturing mechanism of MBs; Opto-acoustics; Acoustophoresis; Physics; Fysik; Järnvägsgruppen - Ljud och vibrationer; Järnvägsgruppen - Ljud och vibrationer; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : Diagnostic ultrasound (US) is safer, quicker and cheaper than other diagnostic imaging modalities. Over the past two decades, the applications of US imaging has been widened due to the development of injectable, compressible and encapsulated microbubbles (MBs) that provide an opportunity to improve conventional echocardiographic imaging, blood flow assessment and molecular imaging. LÄS MER