Sökning: "Medical Imaging"

Visar resultat 21 - 25 av 808 avhandlingar innehållade orden Medical Imaging.

 1. 21. Spectral Mammography with X-Ray Optics and a Photon-Counting Detector

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Erik Fredenberg; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mammography; x-ray optics; photon counting; spectral shaping; spectral imaging; collimation; radiation dose; signal-to-noise ratio; quantum noise; anatomical noise; spatial resolution; x-ray flux; ; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Engineering physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik; TECHNOLOGY Engineering physics Optical physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Optisk fysik; TECHNOLOGY Engineering physics Other engineering physics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk fysik Övrig teknisk fysik; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik; TECHNOLOGY Other technology Medical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Medicinsk teknik; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning;

  Sammanfattning : Early detection is vital to successfully treating breast cancer, and mammography screening is the most efficient and wide-spread method to reach this goal. Imaging low-contrast targets, while minimizing the radiation exposure to a large population is, however, a major challenge. LÄS MER

 2. 22. Imaging the tumor microenvironment the dynamics and modification of hypoxia

  Detta är en avhandling från Umeå : Strålningsvetenskaper

  Författare :Anna Ljungkvist; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radiology; tumor microenvironment; double hypoxic marker method; proliferation; hypoxia; hypoxic half-life; Radiologisk forskning; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning; diagnostisk radiologi; Diagnostic Radiology;

  Sammanfattning : The tumor vasculature is poor and heterogeneous which may result in inadequate oxygenation and changed energy status. In addition the balance between cell proliferation and the rate of cell death is disturbed, which results in tumor growth. LÄS MER

 3. 23. Quantifying the quality of medical x-ray images. An evaluation based on normal anatomy for lumbar spine and chest radiography

  Detta är en avhandling från Department of Radiation Physics, Lund university

  Författare :Anders Tingberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; normal anatomy; free response forced error FFE ; receiver operating characteristics ROC ; visual grading analysis VGA ; European image criteria; quantifying clinical image quality; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det är sedan länge känt att för samma bildkvalitet kan patientstråldosen variera kraftigt mellan två olika sjukhus för en och samma röntgenundersökning. Det finns ett stort utrymme för sänkning av patientstråldosen utan att undersökningens kvalitet påverkas. LÄS MER

 4. 24. DIXI – a Hybrid Pixel Detector for X-ray Imaging

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Edling; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Radiation sciences; hybrid pixel detector; photon-counting; X-ray; imaging; simulation; Strålningsvetenskap; MEDICINE Physiology and pharmacology Radiological research Radiation biology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Radiologisk forskning Strålningsbiologi;

  Sammanfattning : Medical X-ray imaging is an important tool in diagnostic radiology. The ionising-radiation dose to the patient is justified by the clinical benefit of the examination. Nonetheless, detectors that operate at even lower doses and provide more information to the radiologist are desired. LÄS MER

 5. 25. Laser Doppler Flowmetry and Imaging: Methodological Studies

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

  Författare :Siv Bornmyr; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical physics; digital photography.; cold intolerance; sympathetic nervous system; flow cessation external pressure; skin temperature; thermography; skin blood flow; laser doppler imaging; Laser doppler flowmetry; radiology; tomography; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mätning av blodflöde är en vanlig uppgift för ett kliniskt fysiologiskt laboratorium. Sådana undersökningar syftar inte bara till att diagnostisera sjukdomstillstånd utan kan också användas för att följa effekter av kirurgiska och medicinska behandlingar. LÄS MER