Sökning: "H Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden H Johansson.

 1. 1. Utländsk företagsetablering i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm: SNS

  Författare :H. Johansson; Uppsala universitet.; [1968]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Biosynthetic and synthetic studies of the fungal metabolite galiellalactone

  Detta är en avhandling från Bioorganic Chemistry, Lund University

  Författare :Martin H Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biotechnology; Bioteknik; Organisk kemi; Organic chemistry; enzyme; mycelium; intramolecular Diels-Alder reaction; Diels-Alderase; asymmetric synthesis; biosynthesis; total synthesis; STAT3 inhibition; galiellalactone; fungal metabolite;

  Sammanfattning : Galiellalactone is a fungal metabolite found in the basidiomycetes Galiella rufa and the unidentified strain A111-95. It has been shown to possess promising activities as an inhibitor of the IL-6 mediated STAT3 signaling in HepG2 cells. LÄS MER

 3. 3. Natural killer cell tolerance : influence of the MHC class I expression in the host

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Microbiology and Tumor Biology Center (MTC)

  Författare :Maria H. Johansson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NK cells; MHC class 1; tolerance; transgenic mice; Ly49;

  Sammanfattning : Development of self tolerance in the immune system is characterized by somatic processes aiming at permanently eliminating, or silencing, potentially autoreactive lymphocytes. Such tolerance mechanisms are of outmost importance if autoimmunity is to be avoided. LÄS MER

 4. 4. Studies in the prognosis of femoral neck fractures

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sune H. Johansson; Uppsala universitet.; [1964]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gene description, activity quantification and physiological responses of mitochondrial alternative NAD(P)H dehydrogenases

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Författare :Fredrik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phytogeography; chemotaxonomy. Physiology of nonvascular plants; Systematisk botanik; taxonomi; morfologi; kemotaxonomi. Växters fysiologi inte kärlväxter .; morphology; taxonomy; Systematic botany; plant mitochondria; NAD P H dehydrogenases; cold treatment; complex I; light dependence; antimycin a; alamethicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Liksom du och jag, måste växter andas för att kunna leva. Med hjälp av luftens syre förbränns näring i form av bl a kolhydrater och fetter till koldioxid. Den energi som avges vid förbränningen omvandlas till ATP, som är cellens bränsle. LÄS MER