Sökning: "Mikael Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Mikael Johansson.

 1. 1. Scanning Tunnelling Microscopy and Spectroscopy of Adsorbates on Aluminium and Silicon

  Detta är en avhandling från Div. of Synchrotron Radiation Research, Department of Physics, Lund University, Box 118, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Mikael Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Alkali metals; Scanning tunnelling spectroscopies; Scanning tunnelling microscopy; Photoelectron Spectroscopy; Single crystal surface; Silicon; Surface structure; Aluminium; Silicides; Fullerenes.; Physics; Fysik; Fysicumarkivet A:1997:Johansson;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis is the investigation of atomic andmolecular adsorbates on single crystal surfaces of silicon and aluminiumusing the techniques of scanning tunnelling microscopy (STM) andspectroscopy (STS). The emphasis has been to use atomic-resolutionspectroscopy and imaging to determine the relationship between thesurfaces' geometric and electronic structures. LÄS MER

 2. 2. A bonded silicon material

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Mikael Johansson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; losses; attenuation; crosstalk; depletion; high-frequency; substrate coupling; relaxation frequency; skin-effect;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Analysis of high-speed induction motor prototypes

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mikael Johansson; KTH.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electrical engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektroteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Memory Illusions and Memory Attributions - Behavioural and Electrophysiological Data

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Mikael Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; memory illusion; false memory; misattribution; episodic memory; neurofysiologi; familiarity; recollection; source monitoring; event-related potentials; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; neuropsykologi; Neurologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Minnet är ofta korrekt, men också formbart, vilket kan leda till uppkomsten av illusoriska eller förvrängda minnen. Studiet av dessa erbjuder en intressant inblick i minnets grundläggande natur och klarlägger omständigheter som påverkar minnets grad av korrekthet. LÄS MER

 5. 5. Piecewise Linear Control Systems

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Mikael Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Piecewise quadratic functions; Linear matrix inequalities; Convex optimization; Optimal control; Performance analysis; Piecewise linear Lyapunov functions; Piecewise quadratic Lyapunov functions; Quadratic stability; Lyapunov stability; Piecewise linear systems; Nonlinear systems; Fuzzy systems; Hybrid systems.; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : This thesis treats analysis and design of piecewise linear control systems. Piecewise linear systems capture many of the most common nonlinearities in engineering systems, and they can also be used for approximation of other nonlinear systems. LÄS MER