Sökning: "Anna Broback"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Broback.

  1. 1. Den värdefulla nöjdheten? en studie om kundnöjdhet och upplevt värde med kläder över tid

    Detta är en avhandling från Stockholm : The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics (EFI)

    Författare :Anna Broback; Handelshögskolan i Stockholm.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Clothing; Consumer behaviour; Brand names; Kläder; Konsumentbeteende; Kundnöjdhet; Intentioner; Mode; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

    Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks kunders uppfattning om kläder i termer avnöjdhet och värde. Avhandlingen behandlar fyra övergripande forskningsfrågor,alla med fokus på kläder: (1) hur utvecklas kundnöjdheten över tid? (2) hurutvecklas värden över tid? (3) kan värden av olika slag förklara kundnöjdhet?och (4) hur kan nöjdhet och värden i kombination förklara intentioner?Kunderna rekryterades inledningsvis till studien i olika butiker i Stockholmsinnerstad i anslutning till att de inköpte ett visst klädesplagg. LÄS MER