Sökning: "systems of innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 384 avhandlingar innehållade orden systems of innovation.

 1. 1. Increasing Innovation Capability of Product-Service Systems through Collaborative Networks

  Detta är en avhandling från Luleå University of Technology

  Författare :Johanna Wallin; Luleå tekniska universitet.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Funktionella produkter; Functional Product Development; Innovation Capability; Product-Service System; Collaboration; Innovation network; Value; Measuring innovation;

  Sammanfattning : Many manufacturing industries are undergoing a transition from manufacturing of products towards integrating more services into the traditional product concepts and provide product-service systems (PSS). Development of PSS changes the focus from the product to the functionality of the product; hence it can be referred to as functional product development. LÄS MER

 2. 2. Rethinking Systems of Innovation Towards an Actor Perspective on the System of Innovation Perspective

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Alina Lidén; Blekinge Tekniska Högskola.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; systems of innovation; institutions; embeddedness; territorial; functional; Sweden; Ericsson;

  Sammanfattning : In 1987 a book by Chris Freeman with the title “Technology policy and economic performance. Lessons from Japan” was published. This book turned out to be the birth certificate of the systems of innovation perspective which came to enjoy a tremendous popularity the next three decades. LÄS MER

 3. 3. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Författare :Jerker Moodysson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biotechnology; epistemic communities; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Sammanfattning : Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. LÄS MER

 4. 4. Technology Carriers: The Role of Engineers in the Expanding Swedish Shipbuilding System

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Lars O. Olsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Teknikhistoria; History of technology; history of technology; engineers; technological knowledge; engineering education; professional associations; industrial research; shipbuilding; technological systems; sociotechnical systems; systems of innovation; user-producer interaction; 20-th century;

  Sammanfattning : This study analyses the process which shaped the role or function of college-trained engineers within a technological system or innovation system during the period from the start of the 20th century until the 1950s and 1960s. With a conceptual framework of sociotechnical systems and of engineers as a social group of technology carriers this process is studied in one particular system, namely the Swedish shipbuilding system. LÄS MER

 5. 5. Digital Innovation Orchestrating Network Activities

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Jesper Lund; Högskolan i Halmstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; digital innovation; network activities; orchestration; innovation network; Living Lab; digital technology;

  Sammanfattning : Digitization of analogue everyday artifacts, i.e. when physical products are equipped with digital capabilities, has a profound impact on today’s society. Some examples of these digital innovations aimed at consumer markets are the “connected” car, the digitized television set, and in the near future, digitized IKEA furniture. LÄS MER