Sökning: "skog och byggd miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden skog och byggd miljö.

 1. 1. A methodology to assess impacts of energy efficient renovation - A Swedish case study

  Detta är en avhandling från Gävle : Gävle University Press

  Författare :Ricardo Ramirez Villegas; Ricardo Ramírez Villegas; Högskolan i Gävle.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Buildings; renovation; greenhouse gases emissions; district heating; energy efficiency; building environmental assessment tools; energy use; heating; Byggnader; renovering; växthusgasutsläpp; fjärrvärme; energieffektivisering; byggnadsmiljöprestanda verktyg; energianvändning; värme; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : Den Europeiska Unionen har som målsättning att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser med 40 % till året 2030 jämfört med 1990. Byggnader har identifierats som ett område med stor potential för utsläppsminskningar om de energieffektiviseras. LÄS MER

 2. 2. Energy Efficient Renovation Strategies for Swedish and Other European Residential and Office Buildings

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marcus Gustafsson; KTH.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Energy efficiency; renovation; low-temperature heating; air heat recovery; district heating; heat pump; Energieffektivitet; renovering; lågtemperaturuppvärmning; värmeåtervinning; fjärrvärme; värmepump; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : Byggnadssektorn står för omkring 40 % av den totala energianvändningen i EU. Den höga energianvändningen i Europeiska byggnader kan till stor del tillskrivas den stora andelen gamla byggnader med dålig energiprestanda. LÄS MER

 3. 3. The impact on the energy system of heating demands in buildings A case study on district heating and electricity for heating in Falun, Sweden

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen university press

  Författare :Moa Swing Gustafsson; Mälardalens högskola.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : Energy efficiency measures in buildings are considered to have great potential in order to reduce total energy consumption, and thus contribute to a reduced environmental impact and a better climate. In Sweden, however, the energy performance requirements for buildings are formulated in terms of bought energy, i.e. LÄS MER

 4. 4. Storskalig vindkraft i skogen Om rationell planering och lokalt motstånd

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University

  Författare :Mattias Gradén; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Planning; wind power; Dalarna; opposition; semi-structured interviews; acceptance; discourse analysis; process tracing; cultural geography; Planering; vindkraft; Dalarna; lokalt motstånd; social acceptans. diskursanalys; processpårning; kulturgeografi; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : The global climate threat has intensified Sweden’s ambitions to build wind power stations. This thesis explores the planning of, and opposition to, wind power in the inland rural and forest regions of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Simple Question, Complex Answer Pathways Towards a 50% Decrease in Building Energy Use

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Philipp Weiss; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknisk fysik; Engineering Science; Buildings; Regional energy policy; Energy efficiency; Rebound effect; Community-Based Social Marketing; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : Addressing building energy use is a pressing issue for building sector decisionmakers across Europe. In Sweden, some regions have adopted a target of reducingenergy use in buildings by 50% until 2050. LÄS MER