Über die Eigenschwingung freier Elektronen in einem konstanten Magnetfeld

Detta är en avhandling från Stockholm : Bonniers

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.