Sökning: "Sven Benner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sven Benner.

  1. 1. Über die Eigenschwingung freier Elektronen in einem konstanten Magnetfeld

    Detta är en avhandling från Stockholm : Bonniers

    Författare :Sven Benner; Stockholms högskola.; [1931]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER