Sökning: "Zebastian Bohström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Zebastian Bohström.

 1. 1. Organic Synthesis in Microheterogenous Media

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Zebastian Bohström; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Oorganisk kemi; Inorganic chemistry; Organisk syntes; Organic synthesis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Use of Aqueous Slurries of Oxides for Ecocompatible Organic Synthesis

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Zebastian Bohström; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organisk kemi; Organic chemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER