Sökning: "ytstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet ytstruktur.

 1. 1. Tactile Perception Role of Friction and Texture

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lisa Skedung; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human skin; tactile friction; finger friction; skin friction; skin tribology; biotribology; tactile perception; haptic perception; psychophysics; haptics; surface roughness; surface texture; contact area; nanostructure; model surfaces; surface wrinkling; printing paper; tissue paper; magnitude estimation; multidimensional scaling; tactile threshold; psychophysical relations; smoothness; coolness; coarseness; softness; force sensor; skin lipids; topical formulations; skin creams; taktil friktion; fingerfriktion; hudfriktion; hudtribologi; biotribologi; taktil perception; psykofysik; haptik; ytråhet; ytstruktur; ytveckning; nanostruktur; kontaktarea; modellytor; friktionskoefficient; kraftmätare; bestruket papper; obestruket papper; tryckpapper; mjukpapper; multidimensionell skalning; magnitud estimation; taktilt tröskelvärde; lenhet; mjukhet; svalhet; strävhet; hudlipider; topikala beredningar; hudkräm;

  Sammanfattning : Tactile perception is considered an important contributor to the overall consumer experience of a product. However, what physical properties that create the specifics of tactile perception, are still not completely understood. LÄS MER

 2. 2. Tissue reactions to biomaterials

  Detta är en avhandling från Inst. fysiologi och neurovetenskap, avd. neuroendokrin cellbiologi, EA-blocket, 5:e vån., Universitetssjukhuset, 221 85 Lund

  Författare :Agneta Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytochemistry; Histology; Macrophages; Cryosubstitution; Proteins; Immunohistochemistry; Titanium; Implants; PTFE; histochemistry; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det blir allt vanligare att man ersätter förlorade och skadade kroppsdelar med ett biomaterial (vanligtvis ett metall eller polymer implantat). Exempel på vanliga användningsområden är; suturer, kärl, hjärtklaffar, pacemakers, katetrar, ledproteser, fixationsskruvar för skelett och konstgjorda tänder samt kapslar för långsam frisättning av medicin. LÄS MER

 3. 3. Covalent Surface Modification of Degradable Polymers for Increased Biocompatibility

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Martina Källrot; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Vapor phase grafting; covalent surface modification; solvent free; nano patterned topography; degradable polymers; poly ε-caprolactone ; poly L-lactide ; poly lactide-co-glycolide ; poly trimethylene carbonate ; N-vinylpyrrolidone; maleic anhydride; acrylamide; Gasfasympning; kovalent ytmodifiering; lösningsmedelsfri; nedbrytbara polymerer; nanomönstrad topografi; poly L-laktid ; poly ε-kaprolakton ; poly laktid-co-glykolid ; poly trimetylen karbonat ; N-vinylpyrrolidon; maleinsyraanhydrid; akrylamid; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi;

  Sammanfattning : Degradable polymers have gained an increased attention in the field of biomedical applications over the past decades, for example in tissue engineering. One way of improving the biocompatibility of these polymers is by chemical surface modification, however the risk of degradation during the modification procedure is a limiting factor. LÄS MER

 4. 4. Adhesion and Friction - a Study on Tactility

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Kenneth Duvefelt; KTH.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Adhesion; finger; friction; humidity; material; model; tactile friction; tactility; Machine Design; Maskinkonstruktion;

  Sammanfattning : Although we are surrounded by hundreds of surfaces we can still distinguish them from each other simply by touch. The tactile information, interpreted by our brain and given by our fingers, is precise, but to put words to the sensation is very difficult — is it smooth, sticky or harsh? We do not only perceive surfaces differently, we also describe them in our own way. LÄS MER

 5. 5. Surface energy exchange and land-atmosphere interactions of Arctic and subarctic tundra ecosystems under climate change

  Detta är en avhandling från Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Författare :Christian Stiegler; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Surface energy exchange; Arctic and subarctic tundra; climate change; permafrost; eddy covariance; snow cover; micrometeorology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Energibalansen vid jordytan är av avgörande betydelse för Jordens alla ekosystem men när det gäller Arktiska och sub-Arktiska ekosystem är kunskapen bristfällig. I dynamiska system som klimatsystemet, påverkas utbytet av energi, vatten och växthusgaser av små förändringar i ekosystemen. LÄS MER