Sökning: "yrkesutbildningar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet yrkesutbildningar.

 1. 1. Mentorskap inom högre utbildning i Sverige : en kartläggning och en intervjustudie

  Författare :Ulla Lindgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Historiskt mentorskap; Yrkesutbildningar; Projektledning; Begreppsbestämning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

  Författare :Magnus Eriksson; Gunnar Olofsson; Eva Fasth; Lennart Svensson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Högre utbildning; universitet; social snedrekrytering; Växjö universitet; utbildningsmotiv; social sortering; akademiska yrkesutbildningar; prestigeutbildning; utbildningssociologi; utbildningsvetenskap; arbetsmarknad för akademiker; Sociology; Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. LÄS MER

 3. 3. Matematiken i yrkesutbildningen : möjligheter och begränsningar

  Författare :Lisbeth Lindberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to knowledge regarding affordances and constraints of mathematics in vocational education. Different theories, i.e. theory-guided bricolage, has been used for the analyses. LÄS MER

 4. 4. Matematiken i yrkesutbildningen : möjligheter och begränsningar

  Författare :Lisbeth Lindberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Yrkesutbildning; matematik; affordances and constraints;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om matematikens möjligheter och begränsningar i yrkesutbildningar. Vid analysen har flera olika teorier använts s.k. theory-guided bricolage. LÄS MER

 5. 5. Handledare och handledning : gymnasial yrkesutbildning på förskola

  Författare :Åsa Mårtensson; Per Andersson; Sofia Nyström; Birgitta Plymoth; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : denna licentiatuppsats presenteras en kvalitativ studie om handledning för yrkeslärande och yrkesutbildning på arbetsplatsen. Syftet med studien har varit att identifiera hur handledare för elever från gymnasieskolans Barn- och fritidsprogram beskriver att de handleder och agerar för att eleverna ska komma in i förskolans praktikgemenskap. LÄS MER