Sökning: "yrkeskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet yrkeskultur.

 1. 1. Patrullerande polisers yrkeskultur

  Detta är en avhandling från Rolf Granér Ejdervägen 1Å 227 33 Lund

  Författare :Rolf Granér; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; Occupational culture; Organizational culture; Police discretion; Police personnel; Police patrol; Police work attitudes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Using ethnographical methods, this thesis examines the prevalence and character of an occupational culture among patrolling police in terms of frames of reference, conduct and attitudes, a culture which overrides or is in opposition to the official mandate of the police force. It is suggested that the occupational culture of the patrolling police should not be regarded as a homogenous culture but be seen as describing a continuum from a legalistic to a more autonomous perspective. LÄS MER

 2. 2. Patrullerande polisers yrkeskultur

  Detta är en avhandling från Lund : Socialhögskolan, Lunds Universitet

  Författare :Rolf Granér; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Poliskunskap; Poliskunskap;

  Sammanfattning : Using ethnographical methods, this thesis examines the prevalence and character of an occupational culture among patrolling police in terms of frames of reference, conduct and attitudes, a culture which overrides or is in opposition to the official mandate of the police force.It is suggested that the occupational culture of the patrolling police should not be regarded as a homogenous culture but be seen as describing a continuum from a legalistic to a more autonomous perspective. LÄS MER

 3. 3. Domarrollen : Rättsregler, yrkeskultur och ideal

  Detta är en avhandling från Lund : Socialhögskolan, Lunds Universitet

  Författare :Olof Ställvik; Thomas Bull; Shirin Ahlbäck Öberg; Kjell Åke Modéer; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; domare; domarroll; domstolar; judiciell självständighet; deprofessionalisering; professionsteori; mångvetenskaplig; rättskultur; intervjuer; domarideal; LAW JURISPRUDENCE Public law Constitutional law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt Konstitutionell rätt; konstitutionell rätt; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning :  The role of judges has not previously been systematically analyzed in Swedish legal research. Rather, legal scholarship has focused on the role of courts as institutions in the legal system. This is despite the fact that legal education in Sweden is often said to be focused on the methods used by judges when dealing with cases. LÄS MER

 4. 4. Varför fick jag bara G? : vad bedöms i karaktärsämnen på HR-programmet?

  Detta är en avhandling från Stockholm : Erlanders AB

  Författare :Helena Tsagalidis; Robert Höghielm; Bo Davidsson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; culture historical; analytical skills; customer oriented skills; customer interaction; development; communication; Lpf 94:9; assessment; ability to solve problems; cooperation; independence; professional knowledge.; analysförmåga; bedömning; betyg; betygskriterier; kommunikation; kulturhistorisk; kundkontakt; kunskapsformer; kompetens; Lpf 94:9; nyckelkvalifikationer; planeringsförmåga; praktisk kunskap; problemlösningsförmåga; samarbete; självständighet; specifika-yrkeskunskaper; yrkeskultur; yrkeskunskap; yrkespraxis.; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att tydliggöra kunskapskvaliteter i yrkeskunnandet som har betydelse vid bedömning av karaktärsämnen för både lärare och elever. Undersökningsmetoderna har bestått av intervjuer med lärare och elever, elevenkäter och gymnasieskolans styrdokument. LÄS MER

 5. 5. Vägval lastbilsförare i fjärrtrafik - perspektiv på yrkeskultur och genus

  Detta är en avhandling från Stockholm : Erlanders AB

  Författare :Eddy Nehls; Billy Ehn; Magnus Berg; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; gender; masculinity; working culture; reflexivity; truck-driver; male myths; trucker; gender equality; freedom; participant observation; haulage business; class;

  Sammanfattning : This thesis is an ethnological study of the truck-driver profession and an examination of the prerequisites for sexual equality and diversity in the haulage branch. The aim is to: from a cultural perspective, with a special focus on gender and masculinity, study truck-drivers as an occupational group. LÄS MER