Sökning: "young managers"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden young managers.

 1. 1. Från medarbetare till chef Kön och makt i chefsförsörjning och karriär

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sophie Linghag; KTH.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management; managers; gender; careers; management sourcing; young managers; management development; gender practices; gender construction; gender ordering; chefer; genus; chefsförsörjning; karriär; chefsutveckling; unga chefer; kön; könsordning; Managers; Gender; Careers; Management sourcing; Young managers; Management development; Gender practices; Gender construction; Gender ordering; Chefer; Genus; Chefsförsörjning; Karriär; Chefsutveckling; Unga chefer; Kön; Könsordning;

  Sammanfattning :  The younger generation is often expected to be part of changes in management gender distribution, concepts of leadership and gender power relations. Parallel with this, there are ongoing gender segregation processes within the organisations resulting in the dominance of men among managers. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap, makt och känsla En narrativ studie av unga ledare

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Cecilia Åkerblom; KTH.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Leadership; Power; Emotion; Identity; Social construction; Young leaders; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze how leadership is constructed as a narrative to explain what happens in organizations. Research on young co-workers in organizations has shown how young people are socialized into managerial and organizational cultures. At the same time these cultures and practices are changing. LÄS MER

 3. 3. Implementing a program for parents with intellectual disability in Sweden: A feasibility study

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Elaine Mc Hugh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evidence-Informed Programs; intellectual disability; implementation support; program fidelity; Parenting Young Children; feasibility;

  Sammanfattning : This thesis examines implementation of an evidence-informed parent education program for parents with intellectual disability, called Parenting Young Children (PYC), in the Swedish social services. The empirical studies on which the thesis is based aimed to evaluate how feasible and successful implementation of PYC has been to date, examining program fidelity, and the provision of program support. LÄS MER

 4. 4. Det socio-polisiära handlingsnätet om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbuk

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Disa Edvall Malm; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social services; police; youth; criminality; substance abuse; actor-network; collaboration.; Samverkan; socialt arbete; polis; ungdomskriminalitet; ungdomsmissbruk; handlingsnät;

  Sammanfattning : Övergripande diskuterar avhandlingen olika aspekter av att samhällets system av stöd och kontroll för barn och unga knyts närmare samman. Det handlar om hur samverkan framställs och uppfattas på olika nivåer och hur den konkretiseras i polisens och socialtjänstens arbete kring unga som utvecklat eller bedöms riskera att utveckla kriminalitet och/eller missbruk. LÄS MER

 5. 5. Rethinking designing collaborative probing of work and workplace change

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Åsa Wikberg-Nilsson; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell design; Industrial Design;

  Sammanfattning : The objective of the research presented in this thesis was to explore human experiences as ground for work and workplace design. The aim was to develop pragmatic tools and guidelines for work and workplace design based on a reflective design tradition. LÄS MER