Sökning: "ylva moberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden ylva moberg.

 1. 1. How does the gender of the parents affect the division of labor after childbirth? - Same-sex and opposite-sex couples" and "Estimating Participation Responses"

  Författare :Ylva Moberg; Eva Mörk; Helena Holmlund; Lina Aldén; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gender, Incentives, and the Division of Labor

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Författare :Ylva Moberg; Eva Mörk; Helena Holmlund; Mari Rege; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parental Leave; Division of Labor; Labor Supply; Same-sex Couples; Transition to Parenthood; Gender Norms; Housing Allowance; In-Work Tax Credits; Take-Up of Transfer Programs; Secondary Earners’ Participation Elasticity; Föräldraledighet; arbetsfördelning; samkönade par; föräldraskap; könsnormer; bostadsbidrag; skatte- och bidragssystem; incitament; arbetskraftsdeltagande; arbetsutbudselasticitet; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays. Essay 1: The length of parental leave entitlements is known to affect take-up rates, division of parental leave between parents, and the mother's decision to return to work. So far, however, the importance of the level of benefit has received little attention in the literature. LÄS MER