Sökning: "yeast"

Visar resultat 1 - 5 av 544 avhandlingar innehållade ordet yeast.

 1. 1. Ethanol production from lignocellulose using high local cell density yeast cultures. Investigations of flocculating and encapsulated Saccharomyces cerevisiae

  Detta är en avhandling från University of Borås: School of Engineering ; Chalmers University of Technology: Department of Chemical and Biological Engineering

  Författare :Johan Westman; Högskolan i Borås.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Resource Recovery; Resursåtervinning; yeast; encapsulation; lignocellulose; ethanol; fermentation; flocculation; inhibitors; tolerance; xylose; co-utilisation; Resource Recovery; Yeast;

  Sammanfattning : Efforts are made to change from 1st to 2nd generation bioethanol production, using lignocellulosics as raw materials rather than using raw materials that alternatively can be used as food sources. An issue with lignocellulosics is that a harsh pretreatment step is required in the process of converting them into fermentable sugars. LÄS MER

 2. 2. Catabolism of Pyrimidines in Yeast

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Anna Rasmussen; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Pyrimidine degradation; catabolism of pyrimidines; nucleic acid precursors; yeast; Lachancea kluyveri; URC pathway;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Introduktion till nukleotider Nukleotider är viktiga byggstenar för DNA och RNA. Det finns två typer av nukleotider, puriner och pyrimidiner. Nukleotider kan även fungera som signalmolekyler inom eller mellan celler. LÄS MER

 3. 3. RAP1 at the Yeast Telomere

  Detta är en avhandling från Johan Wahlin, Dep. of Cell and Organism Biology, Sölvegatan 29, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Johan Wahlin; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; cytogenetik; DNA-binding; Saccharomyces; yeast; telomeric repeat; telomere; RAP1; repressor activator protein 1; Genetics; cytogenetics; Genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det mesta av det genetiska materialet i en eukaryot cell finns samlat till kärnan och är organiserat i kromosomer. Varje gång en cell delas kopieras kromosomerna så att de båda resulterande cellerna får ett bibehållet kromosomantal. LÄS MER

 4. 4. Importance of the Clr2 protein in heterochromatin formation in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Daniel Steinhauf; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clr2; Yeast; Heterochromatin; Fission yeast; Schizosaccharomyces pombe; Biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Epigenetics is an area of biology that studies heritable changes in gene ex- pression without any change in the DNA sequence. The most studied epige- netic mechanisms are DNA methylation, RNA interference and histone mod- ifications. LÄS MER

 5. 5. Chromosome synapsis and recombination in yeast meiosis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik

  Författare :Hasanuzzaman Bhuiyan; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; meiosis; recombination; synapsis; yeast; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology Molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi Molekylärbiologi;

  Sammanfattning : Meiosis is a cell division process that produces haploid gametes from diploid cells. Several important meiotic events take place during prophase of meiosis I, most important being homologous chromosome pairing, meiotic recombination and formation of the synaptonemal complex (SC). LÄS MER