Sökning: "wulf"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet wulf.

 1. 1. Distribution and utilization of linoleic acid and some other unsaturated fatty acids in rats fed different levels of essential fatty acids

  Författare :Wulf Becker; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Försvarets elasticitet i princip och praktik. Arméns teknikförnyelse under mellankrigstiden 

  Författare :Petter Wulf; Hans Weinberger; Arne Kaijser; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; teknikförnyelse; försvarsmaterialsförsörjning; elasticitet; anpassning; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö; History of Science; Technology and Environment;

  Sammanfattning : Det är ett grundläggande krav på dagens svenska försvar att det ska kunna anpassa sig till nya förhållanden. Här finns en parallell med mellankrigstiden (1919-1939). LÄS MER

 3. 3. Kärlekens paradis : Konflikten mellan kärlek och konst i Henrik och Märta Tikkanens litterära dialog

  Författare :Matilda Torstensson Wulf; Martin Kylhammar; Emma Eldelin; Sven Anders Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Märta Tikkanen; Henrik Tikkanen; Work-life balance; Writing; Hegemonic love; Gender roles;

  Sammanfattning : Märta Tikkanen claims that if she had not started writing she and husband Henrik would have lived happily ever after. They had the best of intentions. LÄS MER

 4. 4. Dissertatio academica de situ Chersonesi Cimbricæ. Quam ... præside ... Jac. Fred. Neikter ... pro gradu .. Olaus Fredericus Wulf ... Sudermannus. In audit. Gust. maj. die III Junii MDCCXCVII. Horis a. m. solitis. P. I

  Författare :Jacob Fredrik Neikter; Olof Fredrik Wulf; Jacob Fredrik Neikter; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Cimbrer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. In inflammationes asthenicas observationes quas venia exp. ord. med. Upsal. præside Jacobo Åkerman ... pro gradu medico proponit auctor Carolus Ericus Wulf Sudermannus. In Audit. Gustaviano die XXVIII Mart. MDCCCX. Horis consuetis

  Författare :Jacob Åkerman; Carl Eric Wulf; Jacob Åkerman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER