Sökning: "wound dressing"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden wound dressing.

 1. 1. Redox effects on neutrophils in wound healing conducted by wound dressings and hyperbaric oxygen

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Herman Sahlin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; neutrophil granulocyte; wound healing; wound dressing; reactive oxygen species; NO; hyperbaric oxygen; bacterial killing;

  Sammanfattning : The increased influx of neutrophils into chronic wounds results in increased production of reactive oxygen species (ROS), nitric oxide (NO) and lipid peroxidation products (LPP), as well as a ROS-induced increase in protease levels. The NO and LPP impair the respiratory burst response of the neutrophils and reduce their capacity to kill bacteria and digest debris. LÄS MER

 2. 2. Negative Pressure Wound Therapy - Effects on Sternotomy Wounds and the Intrathoracic Organs

  Detta är en avhandling från Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Christian Torbrand; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NPWT; negative pressure; vacuum-assisted closure; sternotomy wounds; deep sternal wound infection; mediastinitis; thoracic surgery; pressure transduction; neurohormones; neuropeptides; total heart volume variation; cardiac output; wound contraction; macrodeformation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund En till fem procent av de patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi får en efterföljande infektion i operationssåret och bröstbenet. Infektionen kan leda till allvarliga komplikationer såsom blodförgiftning, organsvikt och i värsta fall till att patienten avlider. LÄS MER

 3. 3. Effects of Negative Pressure Wound Therapy on Perivascular Groin Infections after Vascular Surgery. Wound Healing, Cost-Effectiveness and Patient-Reported Outcome

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Christina Monsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Negative Pressure Wound Therapy NPWT ; Vacuum Assisted Closure; Surgical site infections; Groin; Quality of Life; Pain; Resource use; Cost-effectiveness; Content Analysis;

  Sammanfattning : Abstract Background: Surgical site infection (SSI) in the groin after vascular surgery is common and deep perivascular infection leads to long periods of hospitalization, sometimes to amputation and/or death. Negative pressure wound therapy (NPWT) is increasingly used for treating wounds such as deep perivascular groin infections after vascular surgery, but there is no scientific evidence supporting its benefit over traditional wound therapy. LÄS MER

 4. 4. The Diabetic Foot. Costs, health economic aspects, prevention and quality of life

  Detta är en avhandling från IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

  Författare :Gunnel Ragnarson Tennvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Social medicine; wound healing; treatment outcome; risk factors; prevention and control; amputation; cost and cost analysis; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Diabetesfoten - Samhällsekonomiska kostnader, hälsoekonomiska aspekter, prevention och livskvalitet Orsak och förekomst. Fotsår är en relativt vanlig komplikation hos personer med diabetes. Ungefär 15% av alla vuxna diabetiker drabbas någon gång av fotsår. LÄS MER

 5. 5. Elderly patients with slow-healing leg ulcers : An embodied suffering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Occupational Therapy and Elderly Care Research (NEUROTEC)

  Författare :Britt Ebbeskog; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Communion; dressing change; elderly care; embodiment; intervention; lived experiences; phenomenological-hermeneutic; prevalence; nursing care; slow-healing wound; suffering and venous leg ulcer.;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate leg and foot ulcer patients, from the perspective of a population in a specific urban area, and to illuminate these individual patients' lived experience of living with slow-healing venous leg ulcers. Study (I) was a survey of chronic leg and foot ulcers and study (II) was a follow-up study of the wound healing rate and an intervention study. LÄS MER