Sökning: "worldview"

Visar resultat 6 - 10 av 57 avhandlingar innehållade ordet worldview.

 1. 6. Remote Sensing of Woodland Structure and Composition in the Sudano-Sahelian zone Application of WorldView-2 and Landsat 8

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Martin Karlson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Remote sensing; Sudano-Sahel; woodland; agroforestry; WorldView-2; Landsat 8; tree attributes; tree canopy cover; aboveground biomass; Random Forest; Fjärranalys; Sudano-Sahel; woodland; WorldView-2; Landsat 8; trädattribut; trädtäcke; biomassa; Random Forest;

  Sammanfattning : Woodlands constitute the subsistence base of the majority of people in the Sudano-Sahelian zone (SSZ), but low availability of in situ data on vegetation structure and composition hampers research and monitoring. This thesis explores the utility of remote sensing for mapping and analysing vegetation, primarily trees, in the SSZ. LÄS MER

 2. 7. Monitoring biodiversity in cultural landscapes: development of remote sensing- and GIS-based methods

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physical Geography and Ecosystem Science

  Författare :Jonas Dalmayne; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Remote sensing; statistical modeling; spatial scales; partial least squares; support vector machines; grazed grasslands; LULC; HySpex; Worldview-2; Landsat; heterogeneity; landscape complexity; plant species diversity;

  Sammanfattning : Kulturlandskapet är starkt knutet till människan och hennes aktiviteter. Flera tusen år av samspel mellan människa och natur har skapat landskap som definierar levnadsvillkoren för en mångfald av arter. Men när samhället förändras, förändras även kulturlandskapet. LÄS MER

 3. 8. Moments of meaning – Towards an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability among young women with mental ill-health concerns A mixed methods project in clinical psychology of religion and existential health

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christina Lloyd; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Clinical population; depression; anxiety; existential anxiety; internalized symptoms; crisis of meaning; inhibition of aggression; identity; meaning-making; emotion regulation; sense of coherence; self-concept; disruption and repair; high affective moments; existential worldview function; ontological security; belonging; loneliness; sacredness; death; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The present sequential mixed-methods project was conducted in the area of clinical psychology of religion and existential health. The central aim of the project was to investigate clinically relevant areas for an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability and dysfunctional existential meaning-making in a clinical sample of young women with mental ill-health concerns. LÄS MER

 4. 9. Att besvärja döden : Död- och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap 1963-1999

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Yvonne Blomberg; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Norén; modern Swedish literature; thematic method; myth interpretation; chronos; kairos; death and resurrection; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Lars Norén’s poetical world is filled with the living and the dead, history and memory. This study is the first one of its kind that treats myths and religious ideas in Norén’s works. LÄS MER

 5. 10. Nödvändighetens väg Världsbildande gränsarbete i skildringar av informationssamhället

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Stefan Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; Ideology; Boundary Work; World View; Information Society; Technocracy;

  Sammanfattning : This dissertation aims at describing the worldview and the ontological boundary work that descriptions of the information society presuppose as well as understanding how these relate to technocratic descriptions of the world. The theoretical point of origin of this work is that worldviews are communicated, and that when this transpires, three worlds are related to (the objective, the social, and the subjective) which contain ideological components that make them plausible. LÄS MER