Sökning: "works"

Visar resultat 1 - 5 av 2080 avhandlingar innehållade ordet works.

 1. 1. Management of Sustainability in Construction Works

  Författare :Urban Persson; Byggproduktion; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; construction works; assessment model; sustainability; Management;

  Sammanfattning : The present global environmental condition is a consequence of the increasing consumption of natural resources whose depletion exceeds what is physically possible to sustain in the long term. The construction sector is a considerable contributor to this resource depletion and sustainability is adopted in the form of the theory of ecological modernization. LÄS MER

 2. 2. What works for them : highly educated refugees’ perceptions of labour market participation in Oslo, Malmö and Munich

  Författare :Katarina Mozetič; Norway University of Oslo; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Europeiska företagsråd i svenska koncerner : en rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av multinationella koncerner

  Författare :Rasmus Hästbacka; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European works councils; EU labour law; Swedish labour law; reflexive law; transnational solidarity; corporate governance; multinational corporations; Law; juridik;

  Sammanfattning : The subject matter of this licentiate thesis concerns the two EU directives on European Works Councils. The analysis is confined to the Swedish implementation of these directives into Swedish law. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkighetens potential i dramatiska verk

  Författare :Vanja Hamid Isacson; Kent Olofsson; Carla Jonsson; Johanna Garpe; Mara Lee Gerdén; Stockholms konstnärliga högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Dramatic writing; Multilingual performing arts; Composed theatre; Language ideologies; Linguistic repertoires; Dramatiskt skrivande; Flerspråkig scenkonst; Språkideologier; Språkliga repertoarer; Degree of Doctor of Philosophy in Fine Arts in Performative and Media Based Practices with Specialisation in Performing Arts; Degree of Doctor of Philosophy in Fine Arts in Performative and Media Based Practices with Specialisation in Performing Arts; Konstnärlig doktorsexamen i performativa och mediala praktiker med inriktning i scen; Konstnärlig doktorsexamen i performativa och mediala praktiker med inriktning i scen;

  Sammanfattning : "The potential of multilingualism in dramatic works" is an artistic research project that aims to investigate, develop, and deepen the practice of writing multilingual drama for an imagined audience in Sweden. Through placing significant focus on the playwright's practice, the goal is to contribute to the artistic development of dramatic writing in Sweden and in other Swedish-speaking contexts. LÄS MER

 5. 5. Grus i maskineriet? : Några kommunala tjänstemäns, politikers, föräldrars och lärares syn på en skola för alla

  Författare :Inga-Lill Matson; Lise Roll Pettersson; Rolf Helldin; Inge Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; a school for all; inclusion; inclusive education; parents´attitudes; teachers´ attitudes; special education; Interpretative Phenomenological Analysis; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate experiences, perceptions and experiences of "a school for all" in one municipality by means of a case study. The municipality is medium-sized and, for many years, has had a clearly expressed intention of providing "a school for all". LÄS MER