Sökning: "workplace learning and education"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden workplace learning and education.

 1. 1. Training to become a master mariner in a simulator-based environment: The instructors’ contributions to professional learning

  Författare :Charlott Sellberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Simulator-based training; Instruction and learning; Workplace studies; Interaction analysis; Maritime education and training;

  Sammanfattning : In higher education programs that aim to prepare students for professional performance in safety-critical work activities, the introduction of simulators is seen as a fundamentally restructuring of the ways in which professional skills are developed and assessed. This, in turn, creates new challenges and possibilities for both teaching and learning a profession. LÄS MER

 2. 2. Designing new learning experiences? : exploring corporate e-learners’ self-regulated learning

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademi University Press

  Författare :Annika Wiklund-Engblom; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning experience; digital learning; e-learning; educational design research; corporate e-learning; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The context of this study is corporate e-learning, with an explicit focus on how digital learning design can facilitate self-regulated learning (SRL). The field of e-learning is growing rapidly. An increasing number of corporations use digital technology and elearning for training their work force and customers. LÄS MER

 3. 3. Kognitivt stöd för lärande i arbetet En teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt utlandsförband i Kosovo

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magnus Granberg; Uppsala universitet.; Försvarshögskolan.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; Cognitive support; Learning; Education; Workplace Learning; Informal Learning; Experiential Learning; Ethnography; Military Studies; Peace Support Operations; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the knowledge on how formal education gives cognitive support to informal learning at work. The ambition is to combine different theoretical perspectives on learning. LÄS MER

 4. 4. Pharmacy Internship Students’ Learning in a Professional Practice Setting

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andy Wallman; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacy education; educational outcomes; pharmacy internship; advanced pharmacy practice experience; workplace education; tutoring; preceptoring; reflection; reflective practice; reflective journals; learning style; critical thinking; PHARMACY Community pharmacy services; FARMACI Samhällsfarmaci; Social Pharmacy; Samhällsfarmaci;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to explore Swedish pharmacist students’ learning during pharmacy internship. Internships are meant to introduce students to professional practice. LÄS MER

 5. 5. Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter. Kunskaper och erfarenheter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bernhard von Below; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Undergraduate medical education; clinical education; clinical tutor; clinical clerkship; preceptorship; workplace; workplace learning; Sweden;

  Sammanfattning : Background and aim. Clinical tutors and work place learning are essential resources in modern undergraduate medical education. The aim of this thesis is to increase the knowledge of physicians’ perspective when serving as clinical tutors by studying and analysing their experiences of clinical tutorship. LÄS MER