Sökning: "workplace based learning"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden workplace based learning.

 1. 1. Anställdas deltagande i läraktiviteter : En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag

  Författare :Maud Baumgarten; Eva Ellström; Robert Höghielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :participation; motivation; learning activities; workplace learning; learning; industrial workers; regional development; deltagande; motivation; läraktiviteter; arbetsplatslärande; lärande; industrianställda; regional utveckling; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar en grupp industriarbetares deltagande i olika läraktiviteter på arbetsplatsen i samband med en organisationsförändring. Företaget var i behov av mångkunnig personal och organiserade därmed läraktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Designing new learning experiences? : exploring corporate e-learners’ self-regulated learning

  Författare :Annika Wiklund-Engblom; Sven-Erik Hansén; U-GARD; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning experience; digital learning; e-learning; educational design research; corporate e-learning; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The context of this study is corporate e-learning, with an explicit focus on how digital learning design can facilitate self-regulated learning (SRL). The field of e-learning is growing rapidly. An increasing number of corporations use digital technology and elearning for training their work force and customers. LÄS MER

 3. 3. Learning 'theory' at university and 'practice' in the workplace : A problematisation of the theory-practice terminology that the dualistic design of Work-integrated Learning institutionalises

  Författare :Ville Björck; Kristina Johansson; Tomasz Szkudlarek; Göran Lassbo; Andreas Fejes; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work-integrated Learning; theory-practice terminology; dualism; discourse analysis; genealogy; third place; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Work-integrated Learning (WIL) is a label for a form of higher education whose usual design in many degree programmes involves splitting students' education into on-campus training and work placements. This thesis focuses on a theory-practice terminology that is reflected in this WIL design and spreads a dualistic thinking with a basic message. LÄS MER

 4. 4. Kognitivt stöd för lärande i arbetet : En teoretisk modell baserad på en fallstudie av ett svenskt militärt utlandsförband i Kosovo

  Författare :Magnus Granberg; Ulla Riis; Christina Gustafsson; Jon Ohlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Cognitive support; Learning; Education; Workplace Learning; Informal Learning; Experiential Learning; Ethnography; Military Studies; Peace Support Operations; Pedagogik; Education; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the knowledge on how formal education gives cognitive support to informal learning at work. The ambition is to combine different theoretical perspectives on learning. LÄS MER

 5. 5. Arbetsplatsens lärmiljöer : En organisationspedagogisk studie av konstruerande av lärmiljö i vuxenutbildningsverksamhet

  Författare :Peter Johansson; Jon Ohlsson; Marianne Döös; Per-Erik Ellström; Peter E Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning environment; organizational pedagogic; workplace learning; micro contexts; teachers; VET-program; Lärmiljö; organisationspedagogik; arbetsplatslärande; mikrokontext; lärare; vuxenutbildning; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Today’s research on workplace learning stresses the importance of the environment in which learning takes place. On the basis of an empirical study of a Vocational Education and Training (VET) program this thesis aims to create knowledge about how a learning environment is constructed. LÄS MER