Sökning: "work-related attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden work-related attitudes.

 1. 1. Seeking Individual Health and Organizational Sustainability : The Implications of Change and Mobility

  Författare :Sara Göransson; Magnus Sverke; Gunnar Aronsson; Jan Johansson Hanse; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Downsizing; organizational change; proactive; demands; participation; temporary work; mobility; involuntary embeddedness; work-related health attributions; working conditions; work-related attitudes; development; wellbeing; health; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Extensive changes are taking place in working life and creating new and important areas for research. New knowledge is needed in order for individuals and organizations to be able to maintain long-term development. LÄS MER

 2. 2. Arbetsvillkor i privat och offentlig sjukvård : Implikationer för personalens attityder och hälsa

  Författare :Niklas Hansen; Magnus Sverke; Stephan Baraldi; Petra Lindfors; Annika Härenstam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketization; health care; ownership type; privatization; work climate; work-related attitudes; health; Marknadisering; sjukvård; driftsform; privatisering; arbetsklimat; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Omvandlingen av sjukvården mot marknadisering och nya driftsformer har huvudsakligen genomförts utifrån ekonomiska och politiska föresatser om ökad effektivitet och vårdkvalitet. Goda arbetsvillkor för personalen är en viktig förutsättning för förverkligandet av dessa mål. LÄS MER

 3. 3. Employee perspectives on individualized pay : Attitudes and fairness perceptions

  Författare :Teresia Stråberg; Magnus Sverke; Katharina Näswall; Annika Härenstam; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; individualized pay setting; fairness; pay attitudes; gender differences; equal opportunities; pay system; work climate; justice perceptions; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The use of various types of individualized pay setting has increased dramatically in Sweden. In order for individualized pay to work as an incentive, the pay system has to be perceived as fair. LÄS MER

 4. 4. Alternative employment and well-being : Contract heterogeneity and differences among individuals

  Författare :Claudia Bernhard-Oettel; Magnus Sverke; Kerstin Isaksson; Gunnar Aronsson; Sabine Raeder; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Employment contract; temporary work; part-time work; individual characteristics; contract motives; work involvement; job characteristics; work-related attitudes; well-being; health; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The increasing use of temporary and part-time employment in recent decades was initially expected to lead to negative effects for the individual. The empirical evidence, however, has been equivocal and the consequences are therefore still unclear. LÄS MER

 5. 5. Hållbar polisrekrytering : Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Författare :Stefan Annell; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER