Sökning: "work with youth"

Visar resultat 1 - 5 av 187 avhandlingar innehållade orden work with youth.

 1. 1. Addressing youth unemployment: what role for social work? : Policy responses to youth unemployment in Sweden and Europe

  Författare :Lisa Andersson; Renate Minas; Heidi Moen Gjersoe; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social investment; social policy; ideal types; policy regulations; youth unemployment; social work; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Unemployed youth are a heterogenous group facing varying and sometimes complex problems. Being young and unemployed can have a negative impact on future life chances and quality of life. Studies on youth unemployment have mostly focused on education and labour market responses, leaving the involvement of social work aside. LÄS MER

 2. 2. Projekt som retorik och praktik : Om utvecklingsarbete på särskilda ungdomshem

  Författare :Gudrun Elvhage; Sune Sunesson; Bengt Börjeson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; project makers; driving forces; family work; research and development projects; project organization; informative means of control; experimental work; youth care; Social work; development work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The thesis deals with development work within institutional care for young people. The Swedish National Board of Institutional Care (SiS) grants tens of millions of Swedish crowns to development projects to their institutions. LÄS MER

 3. 3. Making music work : Culturing youth in an institutional setting

  Författare :Konstantin Economou; Roger Saljö; Ingemar Grandin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rock music; social control; youth culture; youth club; leisure time; youth work; communicative practice; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis is based on two years of participant observation in a municipal youth club in a Swedish city suburb. In focus is a group of 14-19 year old boys and their relations to peers and to the staff of the club. LÄS MER

 4. 4. Motsättningar i vårdarbete : en fallstudie av ett försök till samarbete mellan psykisk barn- och ungdomsvård och vuxenpsykiatri

  Författare :Anna-Lena Lindquist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activity-matrix; contradiction; cooperation; experimental work condition; organisational change; teamwork; welfare work; work control; working group conflict;

  Sammanfattning : During a period of over five years two psychiatric teams have attempted to develop a programme for cooperation between child and youth care and adult psychiatric care in common premises in a local community just outside Stockholm. The thesis docu­ments, in six parts, the experiences from these experimental working conditions and how they were used to reach the desired goals of change in the organisations and in the activities of the teams. LÄS MER

 5. 5. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; karriärval; Sociology; Sociologi; Ethnicity; Etnicitet; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER