Sökning: "work role"

Visar resultat 1 - 5 av 3147 avhandlingar innehållade orden work role.

 1. 1. Why Work? Comparative Studies on Welfare Regimes and Individuals' Work Orientations

  Detta är en avhandling från SOFI

  Författare :Ingrid Esser; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; welfare state; production regime; work values; attitudes to work; employment commitment; retirement preferences; multi-level analysis; comparative; institutions; work motivation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to examine how different welfare and production regimes may have structured individuals’ work orientations into cross-national patterns by the late 1990s and early 2000s. Three different aspects of work orientations are considered in the three studies. LÄS MER

 2. 2. Legitimacy Work Managing Sick Leave Legitimacy in Interaction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marie Flinkfeldt; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; legitimacy; legitimation; legitimacy-in-action; sick leave; sickness absence; sick role; Sweden; social insurance; sickness benefit; conversation analysis; discursive psychology; ethnomethodology; membership categorization analysis; institutional talk; categories; moral work; social interaction; talk-in-interaction; text-in-interaction; meetings; online forums; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis studies how sick leave legitimacy is managed in interaction and develops an empirically driven conceptualization of ‘legitimacy work’. The thesis applies an ethnomethodological framework that draws on conversation analysis, discursive psychology, and membership categorization analysis. LÄS MER

 3. 3. Liv, arbete och förändring. De första åren med kronisk ledgångsreumatism

  Detta är en avhandling från Harecpress

  Författare :Ingrid Runesson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; adaptation; occupational role; work; rheumatoid arthritis; disablity; Handikappade; vård och rehabilitering; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om de personliga följderna av de tidiga konsekvenserna av kronisk ledgångsreumatism, hur det påverkar personernas arbetsliv och hur de hanterar detta. I denna kvalitativa studie har tematiserade intervjuer använts. LÄS MER

 4. 4. Samverkan blir kamp En sociologisk analys av ett projekt i ungdomsvården

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet

  Författare :Goran Basic; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Missbruks- och beroendevård; Substance Abuse Treatment; Special Education; Specialpedagogik; Social Sciences; Samhällsvetenskap; Kriminologi; Criminology; Work Life Studies; Arbetlivsvetenskap; Professionsstudier; Studies of Professions; Social Psychology; Socialpsykologi; Socialt arbete; Social Work; Sociology; Sociologi; youngster; project; coordinator; triad; accounting through comparison; role; struggle; collaboration; alliance; conflict; sociology; conflict point of interest; team; dyad; förklarande jämförelse; kamp; roll; konfliktintressepunkt; samverkan; projekt; samordnare; ungdom; dokument; co-ordination; document; subvention; sociologi; konflikt; allians;

  Sammanfattning : I denna avhandling analyseras ett samverkansprojekt i den så kallade ungdomsvården i Sverige. Projektet hade som mål att förbättra samordningen mellan socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse för att kunna effektivisera insatserna för samhällsomhändertagna ungdomar och deras familjer. LÄS MER

 5. 5. Role, Identity and Work Extending the design and development agenda

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Dinka; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Role; Identity; Usability; Safety; User-centred design; Medical Informatics; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik;

  Sammanfattning : In order to make technology easier to handle for its users, the field of HCI (Human- Computer Interaction) has recently often turned the environment and the context of use. In this thesis the focus is on the relation between the user and the technology. LÄS MER