Sökning: "work practices"

Visar resultat 1 - 5 av 1345 avhandlingar innehållade orden work practices.

 1. 1. Lärande i arbetet : indikatorer för att mäta lärande i arbetet med relevans för produktivitet och innovativitet

  Författare :Annette Nylund; Karolina Parding; Matti Kaulio; Kristina Nyström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : Idag kan inget land i världen helt beskriva sin ekonomiska utveckling. Anledningen är att information om hur företag bedriver sin verksamhet saknas i det gemensamma internationella systemet för uppföljning. Information om lärande i arbetet behöver finnas med i national-räkenskaperna. LÄS MER

 2. 2. Samma lärare – olika praktiker? : en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

  Författare :Monica Egelström; Eva Lindgren; Ewa Bergqvist; Ulla Damber; Anders Arnqvist; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Subject area instruction; literacy practices; Mathematics; History; upper elementary grades; activity systems; zone of proximal development; Barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth studies; Utbildningsvetenskap; Educational science; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis focuses on school subjects as arenas for students' literacy development and meaning making. How instructional practices are formed create different preconditions for students' opportunities of literacy development and meaning making. LÄS MER

 3. 3. Managers' Cooperative Work Practices in Computational Artefacts-Supported Library Systems

  Författare :Niki Chatzipanagiotou; Anita Mirijamdotter; Jaime Campos; Christina Mörtberg; Ulrika Lund Snis; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Work Practice; Cooperative Work; Cooperative Work Practices; Computational Artefacts; Computer-Supported Cooperative Work; Articulation Work; Awareness; Appropriation; Ethnography; Focused-Ethnography; Fieldwork; Vignettes; Complexity; Managers; Management; Libraries; Academic Library; Academic Library Managers; Informatik; Information Systems;

  Sammanfattning : The dissertation presents understandings of the complex, contextual, cooperative everyday work practices of academic library managers supported by computational artefacts, as well as challenges disrupting their practices and thereby computational artefacts usage. The doctoral research approaches and conceptualises managers’ work as ‘everyday cooperative practice’, in this way adopting the computer-supported cooperative work (CSCW) approach. LÄS MER

 4. 4. Television Practices : Ethnography, Television and User Practices

  Författare :Elin Önnevall; Oskar Juhlin; Alexandra Weilenmann; Johan Lundin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Man-Machine-Interaction MMI ; människa-maskin-interaktion MMI ;

  Sammanfattning : This thesis explores television practices in a time when new technology has made it possible to interact with and create your own TV content. The work is focused on how user practices need to be understood in a context of chan- ging technology. LÄS MER

 5. 5. Ungas erfarenheter av skola, samhällsvård och vuxenblivande : En studie av fem livsberättelser

  Författare :Ylva Spånberger Weitz; Anders Gustavsson; Thomas Lindstein; Ingrid Höjer; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life stories; out-of-home care; youths; transition to adulthood; school; social work; sense of belonging; comprehension work; livsberättelser; samhällsvård; ungdomar; vuxenblivande; skola; socialt arbete; hemmatillhörighet; förståelsearbete; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fördjupa kunskapen om skolsituationen för barn och ungdomar i samhällsvård samt att fördjupa kunskapen om de processer varigenom de unga finner vägar genom skolan och samhällsvården mot ett självständigt liv som unga vuxna. Studien har genomförts i fem svenska storstadskommuner. LÄS MER