Sökning: "women s studies"

Visar resultat 1 - 5 av 310 avhandlingar innehållade orden women s studies.

 1. 1. Watching women, falling women Power and dialogue in three novels by Margaret Atwood

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katarina Gregersdotter; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Atwood; cyborg; dialogics; dualism; falling; femininity; feminism; friendship; gender studies; literature analysis; mobility; place; power; storytelling; watching; water; women;

  Sammanfattning : This study examines the three novelsCat s Eye, The Robber Bride, and Alias Grace by Margaret Atwood. It focuses on the female characters and their relationships to each other: Their friendships are formed in a patriarchally structured environment and are therefore arenas for defending and controlling the norms of such a structure. LÄS MER

 2. 2. Rural Women in Bangladesh : The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups

  Detta är en avhandling från History of Religions, Lund University

  Författare :Abdel Baten Miaji; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NGOs; Islamology; Women in Bangladesh; nongovernment institutions; Gender; Rural Bangladesh; Qur an; Legal status of women; Islamists; Bangladeshi girls; Bangladesh; Village women; Islam; Women; Hadith; History of Religion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bangladesh är ett av världens folkrikaste muslimska länder. Sedan självständigheten har invånarna – trots politisk oro, massiva naturkatastrofer och utbredd administrativ korruption – upplevt en positiv utveckling, särskilt vad gäller kvinnors utbildning, hälsovård och familjeplanering. LÄS MER

 3. 3. "Det handlar om prioriteringar" Kvinnors villkor och intressen i lokal politik

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro högskola

  Författare :Gun Hedlund; Örebro universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; women in local politics; women´s interests; women´s culture; women´s strategies; Gender Studies; Genusvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Om vi nu ska bli som Europa : Könsskapande och normalitet bland unga kvinnor i transitionens Polen

  Detta är en avhandling från Göteborg och Stockholm : Makadam förlag

  Författare :Karin Lindelöf Söderholm; Karin S. Lindelöf; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; femininity; normality; cultural identity; gender construction; intersectionality; discursivity; courtliness; gender equality; transition; Poland; Europe; gender studies; post-socialist studies; fieldwork; interviews;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to highlight the discourses surrounding the creation of gender in relation to a number of young, well-educated city women in Poland in the early 21st century. It is my intention to show which “ways of being a woman” that are culturally feasible in Poland in a time of transition – politically, economically, and socially. LÄS MER

 5. 5. Expecting Happy Women, Not Detecting the Angry Ones Detection and Perceived Intensity of Facial Anger, Happiness, and Emotionality

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Tonya S. Pixton; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Signal Detection Perception ; Happiness; Anger; Face Perception; Facial Expressions; Superiority Effects; Gender Differences; Response Bias; Scaling; Euclidean Distance; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Faces provide cues for judgments regarding the emotional state of individuals. Using signal-detection methodology and a standardized stimulus set, the overall aim of the present dissertation was to investigate the detection of emotional facial expressions (i.e., angry and happy faces) with neutral expressions as the nontarget stimuli. LÄS MER