Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Psalm - kön - kyrka Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyromöte

    Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma

    Författare :Agneta Lejdhamre; Carl Reinhold Bråkenhielm; Cecilia Wejryd; Karin Sporre; [2011]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; understanding of gender; equality; feminist theology; feminist ecclesiology; woeship and equality; worship and language; könsförståelse; jämställdhet; feministteologi; feministisk ecklesiologi; gudstjänst och jämställdhet; gudstjänst och språk; Kyrkovetenskap; Ecclesiology;

    Sammanfattning : The starting point for this thesis is to problematize the male-dominated language of The Swedish Hymnal and the understanding of gender it involves. The purpose has been: to clarify the understanding of gender and ecclesiology in The Swedish Hymnal and in the Swedish Church's General Synod and to develop an understanding of gender for the church in an equal society. LÄS MER