Sökning: "wireless multihop networks"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden wireless multihop networks.

 1. 1. Design Space Exploration of Wireless Multihop Networks

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Urban Bilstrup; Bertil Svensson; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wireless multihop networks; wireless sensor networks; Ad hoc networks; Design space; Wireless embedded networks; Packet radio networks;

  Sammanfattning : This thesis explores the feasible design space of wireless multihop networks and identifies fundamental design parameters. In the process of exploring it is important to ignore all details and instead take a holistic view. LÄS MER

 2. 2. Using Existing Infrastructure as Support for Wireless Sensor Networks

  Detta är en avhandling från Västerås : Institutionen för Datavetenskap och Elektronik

  Författare :Jonas Neander; Mats Björkman; Mikael Nolin; Jukka Mäki-Turja; Björn Knutsson; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; wireless; sensor networks; communication; base station; asymmetric communication; multihop; network lifetime; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om hur befintliga datorinfrastrukturer i t.ex. sjukhus och industrier kan avlasta sensornätverk med energikrävande uppgifter. Vi har forskat på olika aspekter som gör det möjligt att förlänga livslängden på dessa sensornätverk. LÄS MER

 3. 3. Bluetooth and Wireless Multihop Networks in Industrial Communication Systems

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Urban Bilstrup; Orazio Mirabella; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Bluetooth; industrial communication systems; short range devices; wireless multihop networks; wireless sensor networks; real-time communication; resource allocation; TECHNOLOGY Information technology Computer engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datorteknik; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication Datatransmission; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation Datatransmission;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to investigate the use of short-range wireless communication technology in industrial communication systems where there is a need for guaranteed timely delivery of correct information. Methods for achieving such capability are developed in the context of the physical layer, the data link layer and the application layer. LÄS MER

 4. 4. Multihop Wireless Networks with Advanced Antenna Systems An Alternative for Rural Communication

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Marvin Sánchez Garache; Jens Zander; Martha Steenstrup; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Multihop Wirless Networks; Advanced Antenna Systems; Multiple Access Protocols; Spatial TDMA; CSMA CA; link-scheduling; power control; variable transmission rate; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation;

  Sammanfattning : Providing access to telecommunication services in rural areas is of paramount importance for the development of any country. Since the cost is the main inhibiting factor, any technical solution for access in sparsely populated rural areas has to be reliable, efficient, and deployable at low-cost. LÄS MER

 5. 5. Bluetooth and Wireless Multihop Networks in Industrial Communication Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Urban Bilstrup; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; real-time communication; wireless multihop networks; short range devices; resource allocation; Bluetooth; industrial communication systems;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to investigate the use of short-range wireless communication technology in industrial communication systems where there is a need for guaranteed timely delivery of correct information. Methods for achieving such capability are developed in the context of the physical layer, the data link layer and the application layer. LÄS MER