Sökning: "wenglén robert"

Hittade 1 avhandling innehållade orden wenglén robert.

  1. 1. Från dum till klok? - en studie av mellanchefers lärande

    Detta är en avhandling från Lund Business Press

    Författare :Robert Wenglén; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisationsteori; Organizational science; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Pragmatism; Identity work; Managerial learning; Middle managers; Learning; Managerial work; Management of enterprises; Företagsledning; management;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi tror på chefer och vi tror på lärande. Inte minst tror vi på chefers lärande. Den dominerande föreställningen är dessutom att chefer, via reflekterade erfarenheter, utvecklar en allt mer sofistikerad förståelse för sitt arbete, som i sin tur ligger till grund för ett skickligt agerande. LÄS MER