Sökning: "welfare resources"

Visar resultat 1 - 5 av 151 avhandlingar innehållade orden welfare resources.

 1. 1. Att välja välfärd : Politiska berättelser om valfrihet

  Författare :Matilde Millares; Jouni Reinikainen; Göran Bergström; Paula Blomqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ideologies; convergence; party politics; Sweden; welfare; Social Democrats; Moderates; education; healthcare; equality; equity; need; public; private; market; state; democracy; representation; citizens; freedom; choice; morphology; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Welfare, and the role of social democracy in defining its content and meaning, is often described as one of Sweden’s distinguishing features. However, in the quest for liberalization and marketization, reforms in past decades have substantially changed the political landscape. LÄS MER

 2. 2. Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn : Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

  Författare :Eva Charlotta Nylén; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Pascale Le Blanc; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; welfare sector; preventive organizational interventions; psychosocial work environment; job demands; job resources; personal resources; work-related attitudes; health-related factors; välfärdssektorn; preventiva organisatoriska interventioner; psykosocial arbetsmiljö; krav i arbetet; resurser i arbetet; personliga resurser; arbetsrelaterade attityder; hälsorelaterade faktorer; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. LÄS MER

 3. 3. Elevvård i grundskolan : Resurser, organisering och praktik

  Författare :Åsa Backlund; Tommy Lundström; Roine Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social work; Elevvård; elevhälsa; elevvårdspersonal; skolkurator; skolsocialt arbete; skola; organisation; socialt arbete; pupil welfare; school social worker; organization; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to describe and analyse the organization, resources and practice of pupil welfare work in municipal compulsory schools. In one study, telephone interviews with head masters from a random sample of 100 municipal compulsory schools have been carried out. LÄS MER

 4. 4. Samhällsvård och välfärdsresurser : En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

  Författare :Hélène Lagerlöf; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER

 5. 5. World oil supply and unconventional resources : Bottom-up perspectives on tight oil production

  Författare :Henrik Wachtmeister; Mikael Höök; Roger Bentley; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; oil supply; oil production; unconventional resources; tight oil; shale oil; bottom-up model; projections; Natural Resources and Sustainable Development; Naturresurser och hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Oil is the world’s largest primary energy source. It dominates the transportation sector which underpins the world economy. Yet, oil is a nonrenewable resource, destined not to last forever. In the mid-2000s global conventional oil production stagnated, leading to rising oil prices and fears of permanent oil scarcity. LÄS MER