Sökning: "website interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden website interaction.

 1. 1. Effects of online advertising on children's visual attention and task performance during free and goal-directed internet use : A media psychology approach to children's website interaction and advert distraction

  Författare :Nils Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; online advertising; children; website interaction; visual attention; distraction; cognitive load; eye-tracking; task-orientation; media effects; visual saliency; executive functions; media literacy; inhibitory control;

  Sammanfattning : Denna avhandling består av fyra delstudier som undersöker hur internetreklam påverkar barns visuella uppmärksamhet. Syftet med studierna var att ta reda på om barn distraherades av internetreklam när de interagerade med webbsidor med hjälp av en vanlig webbläsare. LÄS MER

 2. 2. Möjligheternas arena? Barns och ungas samtal om tjejer, killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Cecilia Löfberg; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Gender; Generation; Internet; Social interaction; Young people; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Computer mediated communication (CMC) has created new arenas for social interaction in contemporary society, also for children and young people. This raises questions about how these arenas are used by children and young people. LÄS MER

 3. 3. www.lektion.se -din kollega på nätet En studie av lektionsförslag för skrivundervisning i skolämnet svenska

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

  Författare :Ingalill Gustafsson; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Writing as a process; literacy; subject of Swedish in school; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe, analyseand understand which lesson plans teachers share with each other on the website www.lektion.seabout studentswriting. The website is open for all teachers andeveryonecan share their lessons with each other’s. LÄS MER

 4. 4. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER

 5. 5. The effect of modality on social presence, presence and performance in collaborative virtual environments

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Eva-Lotta Sallnäs; KTH.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; collaborative virtual environments; modalities; media richness; social presence; presence; communication media; haptic force feedback; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik;

  Sammanfattning : Humans rely on all their senses when interacting with others in order to communicate and collaborate efficiently. In mediated interaction the communication channel is more or less constrained, and humans have to cope with the fact that they cannot get all the information that they get in face-to-face interaction. LÄS MER