Sökning: "webbplattformar"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet webbplattformar.

  1. 1. Entreprenörskapets Vidunderliga Resa - En Dramaberättelse om Skapandet av Två Webbplattformar : The Winding Road of Entrepreneurship - A Narrative Drama on the Becoming of Two Web platforms

    Författare :Björn Remneland; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entreprenörskap; entreprenör; drama; Kenneth Burke; narrativ; Internet; webbplattformar; web 2.0;

    Sammanfattning : Innovations are all around us, often taken for granted. But before they come to life they must first be created and these entrepreneurial processes happen in fragmented, non-linear paths of activities. While the end product is many times visible for the eye, the journey from idea to realization needs to be emploted into a story. LÄS MER