Sökning: "weaning"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade ordet weaning.

 1. 1. Nutrition in infancy - Clinical studies on dietary intake, metabolism and growth

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Pia Karlsland Åkeson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; urea; triglycerides; protein intake; nutrition; Mediterranean; infant; growth; formula; fat intake; energy intake; diet; C-peptide; cholesterol; breast milk; bioavailability; amino acids; apolipoproteins; weaning; weaning foods; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad betyder näringsintaget för ämnesomsättning och tillväxt under barnets första år? Under första levnadshalvåret anses uppfödning med bröstmjölk ge spädbarnet ett fullvärdigt protein- och fettintag. Finns inte bröstmjölk att tillgå bör modersmjölksersättning (MME) ges istället. LÄS MER

 2. 2. Feeding Lactobacillus paracasei ssp. paracasei strain F19 to infants during weaning effects on adaptive immunity and gut microbial function

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Christina West; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adaptive immunity; allergy; complementary food; eczema; gut microbiota; infections; probiotics; short-chain fatty acids; Th1 Th2; weaning; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Paediatric medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Pediatrisk medicin;

  Sammanfattning : Introduction: Gut microbial composition has been associated with immune-mediated diseases. Breastfeeding yields a microbiota rich in bifidobacteria and promotes colonization by lactobacilli. Bifidobacteria and lactobacilli are considered health-promoting and are used as probiotics, i.e. LÄS MER

 3. 3. Weaned Upon A Time Studies of the Infant Diet in Prehistory

  Detta är en avhandling från Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University

  Författare :Rachel Howcroft; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Infant Feeding; Breastfeeding; Weaning; Milk; Diet; Fertility; Neolithic; Agriculture; Hunter-Gatherer; Bronze Age; Iron Age; Prehistory; Carbon and Nitrogen Stable Isotope Ratios; Bone; Dentine; Archaeological Science; laborativ arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with how prehistoric infants were fed in different physical and cultural environments, and in particular what impact the economic, social, and epidemiological changes associated with the development of agriculture had on infant feeding practices. In order to examine these effects, stable isotope ratio analysis has been used to assess the duration of breastfeeding and weaning in a variety of prehistoric contexts. LÄS MER

 4. 4. Induced Growth and Precocious Maturation of the Digestive System in Suckling Rats and Pigs after Exposure to Red Kidney Bean Lectin

  Detta är en avhandling från Sveriges Lantbruksuniversitet

  Författare :Ann Linderoth; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; neuropsykologi; neurofysiologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; Neurology; Fysiologi; Physiology; Djurfysiologi; Animal physiology; sucrase; lactase; amylase; trypsin; weaning; small intestine; glucocorticoids; endocytosis; dissacchridases; intestinal permeability; PHA; pancreas; Development; phytohaemagglutinin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Däggdjurens mag-tarmkanal genomgår dramatiska strukturella och funktionella förändringar under di-perioden för att anpassa individen för den fasta föda som kommer att bli den huvudsakliga näringskällan efter avvänjningen från modersmjölken. Dessa förändringar följer en ?biologiska klocka? och är således huvudsakligen genetiskt styrda. LÄS MER

 5. 5. Regulation of the exocrine pancreas in growing pigs, with special emphasis on entero-pancreatic reflexes

  Detta är en avhandling från Lena Evilevitch, Helgonavägen 3 B, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Lena Evilevitch; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; kidney bean lectin; Animal physiology; Djurfysiologi; duodenum; entero-pancreatic reflex; insulin; lipas; amylas; trypsin; weaning; development; maturation; inhibition; CCK-receptors; Exocrine pancreas; CCK; pig;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bukspottkörteln (pankreas) består av en exocrin och en endocrin del. Den exocrina delen som studerats i denna avhandling innerhåller acinarceller som producerar bukspott innehållande matsmältningsenzymer. LÄS MER