Sökning: "wavelet"

Visar resultat 1 - 5 av 91 avhandlingar innehållade ordet wavelet.

 1. 1. Wavelet Galerkin methods for elastic multibody systems with unilateral contact constraints

  Detta är en avhandling från Numerical Analysis, Lund University

  Författare :José Díaz López; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Elastic MBS; Contact; Unilateral Contraints; Wavelet; DAE; Daubechies; numerical analysis; systems; control; Datalogi; numerisk analys; system; kontroll;

  Sammanfattning : In this thesis we investigate the applicability of wavelets to simulate the time behavior of elastic multibody systems (MBS) with contact constraints. For this end, a wavelet element method (WEM) was implemented, exploiting the special structure of the coupled ODE/PDE equations that govern elastic MBS. LÄS MER

 2. 2. Wavelet Analysis of Economic Time Series

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik N G Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; freight transportation activity; wavelet analysis; cointegration; inflation; bandspectrum regression; money; coreinflation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ekonomisk teori delar ofta in ekonomin i olika tidshorisonter, som till exempel kortsikt, medelfristigsikt och långsikt. Det är ofta enklare att empiriskt studera modeller med många tidshorisonter i frekvensdomänen än i tidsdomänen eftersom varje horisont representeras av en specifik frekvens eller ett band av frekvenser. LÄS MER

 3. 3. Testing for Unit Root against LISTAR Model : Wavelet Improvement under GARCH Distortion

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö university Press

  Författare :Yushu Li; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this paper we propose a Nonlinear Dickey-Fuller F test for unit root against first order Logistic Smooth Transition Autoregressive LISTAR (1) model with time as the transition variable. The Nonlinear Dickey-Fuller F test statistics is established under the null hypothesis of random walk without drift and the alternative model is a nonlinear LSTAR (1) model. LÄS MER

 4. 4. Noise diagnostics of Stationary and Non-Stationary Reactor Processes

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö university Press

  Författare :Carl Sunde; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; core-barrel vibrations; break-frequency method; wavelet; decay ratio; detector tube impacting; two-phase flow; spectral analysis; noise diagnostics;

  Sammanfattning : This thesis concerns the application of noise diagnostics on different problems in the area of reactor physics involving both stationary and non-stationary core processes. Five different problems are treated, divided into three different parts. LÄS MER

 5. 5. Hydrodynamics of plane liquid jets aimed at applications in paper manufacturing

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Daniel Söderberg; KTH.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; liquid jet; transition; break-up; stability; wavelet; free surface; waves; streamwise streaks; fibre suspension; headbox; forming; shadowgraph; hot-film; TECHNOLOGY Engineering mechanics; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik;

  Sammanfattning : Process industries are in general depending, in one way or the other, on fluid mechanics.Specifically, paper manufacturing, which probably is the dominant processindustry in Sweden, is depending on the flow of cellulose fibres suspended in water. LÄS MER