Sökning: "wave equation"

Visar resultat 21 - 25 av 155 avhandlingar innehållade orden wave equation.

 1. 21. Finite Difference and Discontinuous Galerkin Methods for Wave Equations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Siyang Wang; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Wave propagation; Finite difference method; Discontinuous Galerkin method; Stability; Accuracy; Summation by parts; Normal mode analysis; Beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys; Scientific Computing with specialization in Numerical Analysis;

  Sammanfattning : Wave propagation problems can be modeled by partial differential equations. In this thesis, we study wave propagation in fluids and in solids, modeled by the acoustic wave equation and the elastic wave equation, respectively. LÄS MER

 2. 22. Geometric Methods for some Nonlinear Wave Equations

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Jonatan Lenells; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Natural science; Geodesic flow; Nonlinear wave equations; Geometric methods; Naturvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett antal resultat med anknytning till den geometriska tolkningen av dispersiva ickelinjära vågekvationer presenteras. Det beskrivs först hur några välkända ekvationer för grunt vatten uppkommer geometriskt som Euler ekvationer för det geodetiska flödet på Virasorogruppen försedd med särskilda högerinvarianta metriker. LÄS MER

 3. 23. Strong blast wave interaction with multiphase media

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Sembian Sundarapandian; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Blast waves; negative pressure; cavitation; blast wave attenuation; RMI; KHI; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Sammanfattning : The interaction of a blast wave propagating in air with different fluids like water column, aqueous foam and thermal/density inhomogeneity have been studied both experimentally and numerically. The blast waves were generated at atmospheric conditions in a newly constructed exploding wire facility. LÄS MER

 4. 24. Elastic wave scattering from corrugated surfaces in anisotropic media

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Tatiana Krasnova; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; corrugated surface; perturbation approach; scattering; anisotropy; ultrasonic waves; null field approach; integral equation; Green s function;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Fourth order symmetric finite difference schemes for the wave equation

  Detta är en avhandling från Uppsala University

  Författare :Abraham Zemui; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Numerical Analysis; Numerisk analys;

  Sammanfattning : The solution of the acoustic wave equation in one space dimension is studied. The PDE is discretized using finite element approximation. A cubic piecewise Lagrange polynomial is used as basis. Consistent finite element and lumped mass schemes are obtained. LÄS MER