Sökning: "water education"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden water education.

 1. 1. Sustainable and Safe Use of Non-conventional Waters -Reclaimed Water and Desalinated Water

  Författare :Shuang Liu; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Water reuse; Desalination; Strategy; Water security; Guidelines; Policy; Microbial risk assessment;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vatten är inte bara en oumbärlig resurs varav allt liv är beroende. Det är också en grundläggande ekonomisk resurs för samhällsutvecklingen. Av allt vatten på jorden är bara 0,34% tillgängligt för människan. Övriga vattenresurser föreligger som saltvatten, is eller djupt liggande grundvatten. LÄS MER

 2. 2. Cutting Through Water : Towards a Posthuman Theory of Educational Relationality

  Författare :Simon Ceder; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; diffraction; educational relationality; humanism; intra-relationality; posthumanism;

  Sammanfattning : Based on an ongoing debate—academic as well as public—regarding the roles of the teacher and the student in education, this thesis explores educational relations within the field of philosophy of education. After critically examining intersubjective approaches to theories of educational relations, I localize anthropocentrism and subject-centrism (teacher/student) as two problematic aspects of the aforementioned approaches. LÄS MER

 3. 3. Everything has its processes, one could say a longitudinal study following students' ideas about transformations of matter from age 7 to 16

  Författare :Lena Löfgren; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; longitudinal study; primary education; secondary education; science learning; transformations of matter; the particulate nature of matter; Humanities Social Sciences; longitudinell studie; grundskola; lärande i naturvetenskap; materietransformationer; materiens partikelnatur;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om elevers lärande och meningsskapande i naturvetenskap. Det teoretiska ramverket bygger på Human Constructivism. Detta perspektiv framhåller det unika samspel som äger rum mellan tankar, känslor och handlingar då människor skapar mening. Perspektivet betonar också språkets viktiga roll i lärandeprocesser. LÄS MER

 4. 4. The effect of resource sustainability interventions on social sustainable development in the built environment

  Författare :Mikael Mangold; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Domestic Water; Housing; Social Sustainability;

  Sammanfattning : There are several sustainable development targets for the Swedish housing market. The sector as a whole is expected to contribute to the reduction of greenhouse gases. Housing prices should increase and not inflate. Meanwhile, the development of the built environment should contribute to well being and decrease segregation. LÄS MER

 5. 5. Kvinna i byggbranschen civilingenjörers erfarenheter ur genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Annicka Cettner; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VA-teknik; Urban Water Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is a gender analysis based on women's experiences of working as engineers in the construction industry. It focuses on the women's working conditions, and their possibilities to make a career in construction. The question is why many women engineers choose to leave construction after an expensive education. LÄS MER