Sökning: "warfarin"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade ordet warfarin.

 1. 1. On the Prediction of Warfarin Dose

  Författare :Niclas Eriksson; Mia Wadelius; Lars Wallentin; Lars Berglund; Patrik Magnusson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Warfarin; pharmacogenetics; prediction models; Dosing algorithm; GWAS; VKORC1; CYP2C9; Clinical Pharmacology; Klinisk farmakologi;

  Sammanfattning : Warfarin is one of the most widely used anticoagulants in the world. Treatment is complicated by a large inter-individual variation in the dose needed to reach adequate levels of anticoagulation i.e. INR 2. LÄS MER

 2. 2. Warfarin treatment quality in stroke prevention

  Författare :Fredrik Björck; Anders Själander; Peter Svensson; Per Wester; Christine Kremer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anticoagulation; atrial fibrillation; complications; international normalized ratio INR variability; persistence; stroke; time in therapeutic range TTR ; treatment quality; warfarin; cardiovascular disease; hjärt- och kärlforskning;

  Sammanfattning : BackgroundIschemic stroke is a serious condition often associated to presence of atrial fibrillation (AF). Use of anticoagulants for AF patients greatly reduces the risk of stroke. Warfarin is the most commonly used anticoagulant in Sweden. The aim of this thesis was to study the impact of warfarin treatment quality in Swedish stroke prevention. LÄS MER

 3. 3. Pharmacometric Models for Individualisation of Warfarin in Adults and Children

  Författare :Anna-Karin Hamberg; Mia Wadelius; E Niclas Jonsson; Lena E Friberg; Jeffrey S Barrett; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; warfarin; pharmacokinetics; pharmacodynamics; pharmacometrics; pharmacogenetics; dose individualisation; children; Klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology;

  Sammanfattning : Warfarin is one of the most widely used anticoagulants. Therapy is complicated by warfarin’s narrow therapeutic range and pronounced variability in individual dose requirements. Although warfarin therapy is uncommon in children, it is crucial for children with certain congenital or acquired heart diseases. LÄS MER

 4. 4. Efficacy and safety of warfarin treatment in venous thromboembolic disease

  Författare :Per Sandén; Anders Själander; Peter Svensson; Gerd Lärfars; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Warfarin; Venous thromboembolism; Bleeding;

  Sammanfattning : BackgroundAs a major cause of morbidity and mortality treatment of venous thromboembolism is important, with the correct use of anticoagulants it is possible to greatly reduce both mortality and morbidity. Warfarin is among the most widely used anticoagulants being effective in treatment and prevention of venous thromboembolism with few negative side effects other than bleeding complications. LÄS MER

 5. 5. Studies on warfarin treatment with emphasis on inter-individual variations and drug monitoring

  Författare :Abdimajid Osman; Tomas Lindahl; Peter Söderkvist; Marja-Liisa Dahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Warfarin; VKORC1; Haplotype; Prothrombin time; INR; Clinical chemistry; Klinisk kemi;

  Sammanfattning : Waran används sedan 60 år som blodförtunnande läkemedel för att förebygga eller förhindra progress av blodproppssjukdom. I Sverige behandlas årligen cirka 1 % av befolkningen med waran. I Östergötland uppskattas antal waranpatienter till cirka 3000. Waran hämmar enzymet VKORC1 som ansvarar för vitamin K omsättningen i kroppen. LÄS MER