Sökning: "vuxna barn"

Visar resultat 1 - 5 av 180 avhandlingar innehållade orden vuxna barn.

 1. 1. ”DU OCH JAG, FRÖKEN!” : pedagogiska möten mellan barn och vuxna på fyra daghem

  Författare :Ann-Sofie Bergeling; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Day Care Center; Interaction Caregiver-Child; Activities; Roles and Relations; Pedagogik; metodik; förskolan; daghem; förskollärare; yrkesroll lärare; barn; språkligt samspel; kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe the day care center as an educational envirorunent, focusing the interaction between caregiver and child. The theoretical frame of reference is Bronfenbrenner's ecological mode! of human development. LÄS MER

 2. 2. Vuxna barn med hjälpbehövande föräldrar : En livsformsanalys

  Författare :Marianne Winqvist; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; informal care; generations; adult children; gerontological theory; life-mode; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to reach an understanding of the relation between the life-modes of adult "children" and their approach to parents in need of assistance. The empirical data consist of qualitative interviews, and the analytical tool used is that of Højrup's conceptual framework of life-modes. LÄS MER

 3. 3. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt : Berättelser om barn, brudar och bröllop

  Författare :Karin Jarnkvist; Jørgen Straarup; Åsa Andersson; Karin Salomonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; wedding; marriage; gender; class; story; church; civil; religion; tradition; norms; relationships; rites; family; bröllop; äktenskap; giftermål; genus; klass; berättelse; kyrka; borgerlig; religion; tradition; normer; relationer; riter; familj; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; sociology of religion; religionssociologi; Bröllop; vigsel; rit; brudpar; barn;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. I den här studien berättar unga män och kvinnor i åtta heterosexuella par om sina bröllop, från det att beslutet om giftermål togs och tills bröllopsdagen är över. Hälften av paren gifter sig borgerligt och övriga enligt Svenska kyrkans vigselordning. LÄS MER

 4. 4. Vinnande bilder! : Teckningstävlingar för barn 1938-2000

  Författare :Elin Låby; Bengt Sandin; Anette Göthlund; Joakim Landahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Visual culture; History; History of Childhood; child art competitions; children´s pictures; art education; childhood; homeland; nation; Sweden; Gender relations; children´s places; Visuell kultur; historia; barndomshistoria; teckningstävlingar för barn; Bildpedagogik; barnbilder; barndom; hembygdskunskap; Sverigebilder; könsroller; barns relationer; barns platser;

  Sammanfattning : Denna avhandling granskar barnteckningstävlingar som ett historiskt och föränderligt fenomen. Barn har engagerats i tävlingar i såväl skolan som hemmen och på initiativ av en rad skilda aktörer. LÄS MER

 5. 5. Övervikt/fetma hos barn, ungdomar och unga vuxna i relation till vikt, viktutveckling och kariesförekomst

  Författare :Christina Celsing Fåhraeus; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :children; youth; overweight; obesity; weight development; body mass index; isoBMI; caries risk products; caries.; barn; ungdomar; övervikt; fetma; viktutveckling; body mass index; isoBMI; karies risk produkter; karies;

  Sammanfattning : Fetma är en av världens snabbast växande sjukdomar och karies är fortfarande en vanlig sjukdom hos barn och ungdomar. Syftet med denna licentiatavhandling har varit att:beskriva frekvensen av övervikt och fetma från födseln till tjugo års ålder.analysera vikt och viktutvecklingen från födseln till vuxen ålder. LÄS MER