Sökning: "vuxenstudier"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet vuxenstudier.

 1. 1. Ointressets rationalitet : om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier

  Författare :Sam Paldanius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :rekrytering; vuxenstudier; arbetslöshet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertiation's main purpose is to study the rationality of reluctance and indifference to adult education. Research in the field of adult education has shown that the people who are most difficult to recruit are also those who need education the most, namely adult individuals who lack upper secondary qualifications. LÄS MER

 2. 2. Iscensättande av identiteter i vuxenstudier

  Författare :Liselott Assarsson; Katarina Sipos Zackrisson; Larsson Staffan; Madeleine Abrandt-Dahlgren; Sverker Lindblad; Staffan Larsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; governmentality; interpretative repertoire; ethnography; student biography; livslångt lärande; vuxenutbildning; Sverige; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is how identities are construed in adult education. According to the theoretical framework inspiring the study, identities are viewed as discursive constructions that are negotiated in social arenas. Hence, identities are considered versatile, plural and contradictory. LÄS MER