Sökning: "vuxen autism"

Hittade 1 avhandling innehållade orden vuxen autism.

  1. 1. Vårdmiljö eller lärandemiljö? : om personer med autism inom vuxenpsykiatrin

    Författare :Eve Mandre; Certec - Rehabiliteringsteknik och Design; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; clinical psychology; autismspektrumstörningar; Autism; Asperger syndrom; design; pedagogik; psykiatri; psykiatrisk behandling; rehabiliteringsteknik; Psychiatry; rättspsykiatri; psychosomatics; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik;

    Sammanfattning : The research field of the thesis is clinical adult psychiatry and it focuses on the treatment of patients with autism spectrum disorders. Before the publication of DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) in 1994 intellectually high-functioning patients with autism have not been included in diagnostic manuals and received appropriate treatment in adult psychiatry. LÄS MER